Management podjetij v javni lasti

Diplomant usmeritve Management podjetij v javni lasti bo usposobljen za razumevanje in vodenje organizacij v javni lasti. Sposoben bo samostojno prevzemati delo na vseh področjih in ravneh delovanja različnih organizacij v javni lasti. Kot vrhunski poslovni strokovnjak bo ko kompetenten zasedal vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih managementa organizacij v javni lasti ter na področju raziskovalnih aktivnosti, povezanih z ekonomskimi in poslovnimi problemi managementa v teh organizacijah.

Usmeritev Management v javni lasti se izvaja samo kot izredni študij.

Kontakt

Predstojnica usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Zdenka ŽenkoSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

1. Letnik

2. Letnik

3. semester(zimski)

PredmetECTS
Strateški kontroling5
Pravo intelektualne lastnine5
Strateški management človeških virov5
Izbirni predmet 15
Izbirni predmet 25
Izbirni predmet 35


4. semester (letni)

PredmetECTS
Magistrsko delo30

Izbirni predmeti (1,2,3)