Management, organizacija in človeški viri

Naloge diplomantov te usmeritve bodo strokovna in vodstvena opravila s področja snovanja, oblikovanja in vodenja procesov v različnih organizacijah. Glede na ožje področje specializacije boste alternativno usposobljeni za izvajanje vodstvenih del na področju človeških virov, zlasti za vodstveno in svetovalno delo na tem področju ter za samostojno reševanje najzahtevnejših strokovnih problemov s področja upravljanja človeških virov.

MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA
MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Organizacijska teorija 10 /

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Snovanje in uvajanje managementskih konceptov v prakso 8 Presojevalni obrazec
Strateški management človeških virov 8 Presojevalni obrazec
Modul A: Poslovna etika in organizacijska kultura  8 /
Modul B: Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov 8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Modul A: Invencijsko – inovacijski management 10   /
Modul B: Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10 /
Modul A: Projektiranje organizacije 10 /
Modul B: Razvoj človeških virov 10 /
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Organizacijska teorija 10 /
Invencijsko – inovacijski management 10 /
Projektiranje organizacije 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /

MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Organizacijska teorija 10 /
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10 /
Razvoj človeških virov 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /