Management, organizacija in človeški viri

Naloge diplomantov te usmeritve bodo strokovna in vodstvena opravila s področja snovanja, oblikovanja in vodenja procesov v različnih organizacijah. Glede na ožje področje specializacije boste alternativno usposobljeni za izvajanje vodstvenih del na področju človeških virov, zlasti za vodstveno in svetovalno delo na tem področju ter za samostojno reševanje najzahtevnejših strokovnih problemov s področja upravljanja človeških virov.

MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA
MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV

Kontakt

1. Letnik

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Modul A: Invencijsko – inovacijski management 10  
Modul B: Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10
Modul A: Projektiranje organizacije 10
Modul B: Razvoj človeških virov 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

PredmetECTS
Organizacijska teorija10
Invencijsko – inovacijski management10
Projektiranje organizacije10
Izdelava magistrskega dela30

MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV

Predmet ECTS
Organizacijska teorija 10
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10
Razvoj človeških virov 10
Izdelava magistrskega dela 30