Management marketinga

S pridobljenimi strokovnimi kompetencami se boste diplomanti te usmeritve lahko potegovali za vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih marketinških in ostalih poslovnih funkcij, kot so na primer: direktor marketinga, direktor marketinških komunikacij, vodja odnosov z javnostmi, vodja odnosov s ključnimi kupci, direktor nabave in prodaje, direktor materialne oskrbe, vodja direktnega marketinga.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Strateški marketing 10

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Marketing v trgovini 8
Marketing storitev 8
Raziskovanje vedenja odjemalcev 8
Izbirni predmet 1 6

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Marketinški informacijski sistem 10
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10
Izbirni predmet 2  10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)