Management marketinga

S pridobljenimi strokovnimi kompetencami se boste diplomanti te usmeritve lahko potegovali za vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih marketinških in ostalih poslovnih funkcij, kot so na primer: direktor marketinga, direktor marketinških komunikacij, vodja odnosov z javnostmi, vodja odnosov s ključnimi kupci, direktor nabave in prodaje, direktor materialne oskrbe, vodja direktnega marketinga.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Strateški marketing 10 Presojevalni obrazec

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Marketing v trgovini 8 /
Marketing storitev 8 Presojevalni obrazec
Raziskovanje vedenja odjemalcev 8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Marketinški informacijski sistem 10 /
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10 /
Izbirni predmet 2  10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Strateški marketing 10 Presojevalni obrazec
Marketinški informacijski sistem 10 /
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /