Management informatike in elektronskega poslovanja

Glede na ožji vsebinski modul študijskih vsebin boste diplomanti usposobljeni za zahtevna opravila na področju managementa, informatike in elektronskega poslovanja. S pridobljenimi znanji lahko analizirate informacijske probleme v organizacijah, načrtujete rešitve teh problemov, organizirate in nadzorujete dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter pri informacijskih projektih.

Kontakt

Spletna stran usmeritve

1. Letnik

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Poslovne informacijske rešitve 10
Strateški vidiki managementa e-poslovanja 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)