Management informatike in elektronskega poslovanja

Glede na ožji vsebinski modul študijskih vsebin boste diplomanti usposobljeni za zahtevna opravila na področju managementa, informatike in elektronskega poslovanja. S pridobljenimi znanji lahko analizirate informacijske probleme v organizacijah, načrtujete rešitve teh problemov, organizirate in nadzorujete dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter pri informacijskih projektih.

Kontakt

Spletna stran usmeritve

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Strateški vidiki informatizacije poslovanja 10 /

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Informacijska podpora managementa 8 /
Management informatike 8 Presojevalni obrazec
Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov  8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Poslovne informacijske rešitve 10 /
Strateški vidiki managementa e-poslovanja 10 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)