Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 2

PredmetECTSEKONFIBAMIEPMAMTMHRM-AMHRM-BMPEKPOINRARESMPTAoL - presojevalni obrazci
Analiza mednarodnih gospodarskih gibanj10xxxxxx xxx/
Borzni trendi in strategije10 xxxxxxxxxPresojevalni obrazec
Finančni management zavarovalnic10x xxxxxxxx/
Finančno upravljanje in vodenje II10x xxxxxxxxPresojevalni obrazec
Forenzično računovodstvo10        x /
Invencijsko-inovacijski management 10xxxx xx xx/
Marketinški informacijski sistem10xxx xxxxxx/
Mednarodna politična ekonomija10 xxxxxxxxx/
Mednarodne strateške in kapitalske povezave10xxxxxx xxx/
Mednarodno podjetništvo10xxxxxxx xx/
Metode finančnega inženiringa10xxxxxxxxxx/
Organizacijska teorija10xxxx  xxxx/
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju 10xxx x xxxx/
Poslovne informacijske rešitve10xx xxxxxxx/
Pravo intelektualne lastnine10xxxxxxx xx/
Prevzemi in združitve10xxxxxxxxxx/
Projektiranje organizacije10xxxx xxxxx/
Projektno usmerjen strateški management10xxxxxxxxx /
Računovodstvo posebnih vrst organizacij10 x        /
Razvoj človeških virov10xxxxx xxxx/
Strateški management dobavnih verig10xxxxxx xxx/
Strateški marketing10xxx xxxxxxPresojevalni obrazec
Strateški vidiki informatizacije poslovanja10xx xxxxxxx/
Strateški vidiki managementa e-poslovanja10xx xxxxxxxPresojevalni obrazec
Upravljanje in strateški management10xxxxxxxxx /
Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah10x xxxxxxxxPresojevalni obrazec
Urbana ekonomika in politika10 xxxxxxxxx/
Ustanovitveni in razvojni management10xxxxxxxxx /

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje lahko zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra s pisnim soglasjem nosilca novo izbranega izbirnega predmeta ter podpisom nosilca prvotno izbranega predmeta (brez soglasja KŠZ). Sprejeto na Senatu EPF dne, 23. 9. 2011.

V spodaj zapisanih naborih izbirnih predmetov lahko nosilec predmeta sprejme študente, ki želijo menjati izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet in sicer: 

Študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«:
     Izbirni predmet 1

Obrazci