Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 2

Študent lahko sam izbere do 10 % vsebin (12 ECTS) iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali na drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 1 ali Izbirni predmet 2. 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=168  

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna v semestru. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnitvi mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. Sprejeto na Senatu EPF dne, 20. 4. 2018.

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa.

Obrazci