Finance in bančništvo

Diplomanti te usmeritve boste sposobni samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševati kompleksne finančne probleme v gospodarski praksi. Pridobljene strokovne kompetence na področju celostnega finančnega znanja vam bodo odprle zaposlitvene možnosti v vseh dejavnostih gospodarskega in negospodarskega sektorja.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Finančno upravljanje in vodenje podjetij II 10

2. Semester (letni)

Predmet ECTS
Bančni management II 8
Javne finance II 8
Krizni finančni management 8
Izbirni predmet 1 6

2. Letnik

3. Semester (zimski)

Predmet ECTS
Finančni management zavarovalnic 10
Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)