Finance in bančništvo

Diplomanti te usmeritve boste sposobni samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševati kompleksne finančne probleme v gospodarski praksi. Pridobljene strokovne kompetence na področju celostnega finančnega znanja vam bodo odprle zaposlitvene možnosti v vseh dejavnostih gospodarskega in negospodarskega sektorja.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Finančno upravljanje in vodenje podjetij II 10 Presojevalni obrazec

2. Semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Bančni management II 8 /
Javne finance II 8 /
Krizni finančni management 8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

3. Semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Finančni management zavarovalnic 10 /
Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah 10 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)