Ekonomija

Usmeritev omogoča študentom pridobitev strokovnih kompetenc za najzahtevnejša strokovna opravila pri analiziranju in obravnavanju narodnogospodarskih problemov ali problemov pri poslovanju podjetij, zlasti na strateški ravni. Diplomanti usmeritve boste vrhunski analitiki, ki se lahko zaposlijo v podjetniškem in javnem sektorju oziroma v državni upravi.
 

Kontakt

Spletna stran usmeritve

1. letnik

1. semester (zimski)

PredmetECTSAoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja10/
Študent izbere enega od štirih predmetov
     Teorije firme
     Moderna mikroekonomska analiza
     Makroekonomija II
     Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Mednarodna politična ekonomija10/

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Mednarodna ekonomika II 8 /
Monetarna ekonomija II 8 Presojevalni obrazec
Ekonomika gospodarske rasti 8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

 3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Urbana ekonomika in politika 10 /
Borzni trendi in strategije 10 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 2 10 /

4. Semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Mednarodna politična ekonomija 10 /
Urbana ekonomika in politika 10 /
Borzni trendi in strategije 10 Presojevalni obrazec
Izdelava magistrskega dela 30 /