Ekonomija

Usmeritev omogoča študentom pridobitev strokovnih kompetenc za najzahtevnejša strokovna opravila pri analiziranju in obravnavanju narodnogospodarskih problemov ali problemov pri poslovanju podjetij, zlasti na strateški ravni. Diplomanti usmeritve boste vrhunski analitiki, ki se lahko zaposlijo v podjetniškem in javnem sektorju oziroma v državni upravi.
 

Kontakt

Spletna stran usmeritve

1. letnik

1. semester (zimski)

PredmetECTS
Metode raziskovanja10
Študent izbere enega od štirih predmetov
     Teorije firme
     Moderna mikroekonomska analiza
     Makroekonomija II
     Management

10
10
10
10
Mednarodna politična ekonomija10

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Mednarodna ekonomika II 8
Monetarna ekonomija II 8
Ekonomika gospodarske rasti 8
Izbirni predmet 1 6

2. Letnik

 3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Urbana ekonomika in politika 10
Borzni trendi in strategije 10
Izbirni predmet 2 10

4. Semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)