Usmeritve študijskega programa 2. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Na študijskem programu 2. stopnje "Ekonomske in poslovne vede" ponujamo 9 študijskih usmeritev, ki se izvajajo kot redni in izredni študij. Študijski program traja 2 leti in vsebuje 10 predmetov.
Na začetku študija študenti pridobijo temeljna metodološka znanja, ki jih bodo potrebovali za znanstveno preučevanje in reševanje ekonomskih in poslovnih problemov.

Na študijskem programu 2. stopnje ponujamo še tri nove usmeritve, ki se izvajajo samo kot izredna oblika študija. To so Upravljanje in vodenje podjetij, katere namen je ponuditi poglobljena znanja s ključnih področij upravljanja in vodenja podjetij , Management podjetij v javni lasti ter usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v  zdravstvu. Usmeritve so namenjene predvsem tistim, ki na dodiplomskem študiju niso pridobili poslovnih in ekonomskih znanj. Usmeritve ponujajo ključna znanja za upravljanje podjetij in vodenje ljudi. Študijski program traja 2 leti in vsebuje 18 predmetov.