Magisterij in zaključitev študija

Spoštovane študentke in študenti! 

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2011 stopijo v veljavo spremenjeni postopki pri oddaji in zagovoru zaključnih del. Bistvena sestavina spremenjenega postopka je preverjanja plagiatorstva v zaključnih delih. S področjem avtorskih pravic v pisnih delih študentov ste že bili obveščeni, izjava pa je objavljena tudi na Avtorske pravice.

Predloga za pisna dela na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v pomoč pri nastajanju vseh vaših pisnih del, tako seminarskih in projektnih nalog, kot tudi zaključnih del (diplomski projekt, magistrska naloga, doktorska disertacija).

Zaključno delo naložite v DKUM, ki ga najdete na povezavi: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela

Sporočamo vam, da je trdo vezan magistrskega dela potrebno oddati v bordo rdeči barvi, črke na platnici so v srebni barvi.

Pravilniki in navodila za pisanje zaključnih del na EPF

Obrazci

Zagovori sklepnih del na magistrskem študiju

Naslov Avtor Člani komisije Datum in ura Prostor
Pogajalske strategije in taktike v izbranem podjetju X Jure Puhar dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Zlatko Nedelko
12.7.2018 11:30 Sejna soba 223 II. nadstropje
Merjenje zadovoljstva vlagateljev v vzajemnih skladih družbe za upravljanje Infond d.o.o. Miha Pitamic dr. Matjaž Iršič
dr. Bruno Završnik
dr. Borut Milfelner
9.7.2018 09:30 Modra dvorana
Kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov le-teh na pooblaščenih BMW servisih Marko Kralj dr. Aleksandra Pisnik
dr. Damijan Mumel
dr. Borut Milfelner
3.7.2018 11:00 Modra dvorana
Mnenje Slovencev in Avstrijcev o izdelkih narejenih v Sloveniji in Avstriji Ilire Rizvanaj dr. Aleksandra Pisnik
dr. Damijan Mumel
dr. Borut Milfelner
3.7.2018 10:00 Modra dvorana
Paketno poslovanje v podjetju: Analiza vpliva avtomatizacije procesa na uporabniško izkušnjo Marjetka Klančnik Kropf dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Zlatko Nedelko
28.6.2018 12:00 Sejna soba 223 II. nadstropje
Delodajalčeva odškodninska odgovornost za škodo zaradi stresa na delovnem mestu Jure Jakšić dr. Vojko Potočan
dr. Sonja Treven
dr. Borut Bratina
28.6.2018 11:30 Sejna soba 223 II. nadstropje
Vpliv kulture, etike in verodostojnosti na uspešnost podjetja Daša Lešnik dr. Jernej Belak
dr. Mojca Duh
dr. Tjaša Štrukelj
27.6.2018 08:30 Sejna soba 223 II. nadstropje
Analiza ravni stresa zaposlenih v podjetju "X" Barbara Ugeršek dr. Zlatko Nedelko
dr. Simona Šarotar Žižek
dr. Polona Tominc
27.6.2018 08:00 Modra dvorana
Vpliv stopnje obdavčitve dohodka iz delovnega razmerja na stopnjo brezposelnosti v Sloveniji in nekaterih državah evropske unije Marja Podrižnik dr. Vojko Potočan
dr. Sonja Treven
dr. Davorin Kračun
26.6.2018 12:00 Sejna soba 223 II. nadstropje
Zaznana uporabnost kvantitativnih metod pri študentih Maruša Krajnc dr. Vesna Čančer
dr. Polona Tominc
dr. Iztok Kolar
26.6.2018 09:00 Modra dvorana
Zaznana uporabnost kvantitativnih metod pri študentih Klavdija Vivod dr. Vesna Čančer
dr. Polona Tominc
dr. Iztok Kolar
26.6.2018 09:00 Modra dvorana
Analiza in predlogi dolgoročnega varčevanja za pokojnino v III. stebru Matej Krampač dr. Tanja Markovič Hribernik
dr. Sebastjan Strašek
dr. Darja Boršič
21.6.2018 13:30 Sejna soba 223 II. nadstropje
Ustvarjalno razmišljanje in raba USOMID metode in metode Šestih klobukov v izbranem podjetju Patricija Celcer dr. Karin Širec
dr. Zdenka Ženko
dr. Barbara Bradač Hojnik
18.6.2018 12:00 Modra dvorana
Mednarodna primerjalna analiza študijskih programov s področja računovodstva Katja Janžič dr. Andreja Lutar Skerbinjek
dr. Iztok Kolar
dr. Lidija Hauptman
13.6.2018 08:00 Sejna soba III. nadstropje
Davčni izdatki v Sloveniji in državah članicah EU Nikola Feguš dr. Tanja Markovič Hribernik
dr. Darja Boršič
dr. Vita Jagrič
13.6.2018 08:00 Modra dvorana