Magisterij in zaključitev študija

Spoštovane študentke in študenti! 

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2011 stopijo v veljavo spremenjeni postopki pri oddaji in zagovoru zaključnih del. Bistvena sestavina spremenjenega postopka je preverjanja plagiatorstva v zaključnih delih. S področjem avtorskih pravic v pisnih delih študentov ste že bili obveščeni, izjava pa je objavljena tudi na Avtorske pravice.

Predloga za pisna dela na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v pomoč pri nastajanju vseh vaših pisnih del, tako seminarskih in projektnih nalog, kot tudi zaključnih del (diplomski projekt, magistrska naloga, doktorska disertacija).

Zaključno delo naložite v DKUM, ki ga najdete na povezavi: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela

Sporočamo vam, da je trdo vezan magistrskega dela potrebno oddati v bordo rdeči barvi, črke na platnici so v srebni barvi.

Pravilniki in navodila za pisanje zaključnih del na EPF

Obrazci

Zagovori sklepnih del na magistrskem študiju

Naslov Avtor Člani komisije Datum in ura Prostor
Vloga in pomen etičnih kodeksov v organizacijah Katja Sambolec dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Zlatko Nedelko
29.9.2017 10:00 Sejna soba 223 II. nadstropje
Zaznana vrednost storitev mobilnih operaterjev v Sloveniji Tara Holcman dr. Matjaž Iršič
dr. Damijan Mumel
dr. Aleksandra Pisnik
28.9.2017 08:00 Modra dvorana
Položaj žensk v vodenju organizacij na štajerskem Tjaša Vodeb dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Zlatko Nedelko
27.9.2017 10:00 Sejna soba 223 II. nadstropje
Dostopnost do virov financiranja malih podjetij Vesna Glavak dr. Vita Jagrič
dr. Igor Vrečko
dr. Karin Širec
27.9.2017 10:00 Modra dvorana
Vpetost projektnega managementa v organizacijsko strukturo slovenskih bank Sven Jakić dr. Vita Jagrič
dr. Igor Vrečko
dr. Karin Širec
27.9.2017 09:15 Modra dvorana
Prvi učinki pokojninske reforme ZPIZ-2 s poudarkom na starostni pokojnini Tjaša Falež dr. Vita Jagrič
dr. Silvo Dajčman
dr. Franjo Mlinarič
27.9.2017 08:30 Modra dvorana
Obvladovanje tveganj pri »peer to peer« posojilih Andrej Blagotinšek ddr. Timotej Jagrič
dr. Silvo Dajčman
dr. Franjo Mlinarič
27.9.2017 08:00 Modra dvorana
Uvrščanje slovenije po različnih vidikih inovativnosti med evropskimi državami Aljaž Podlesnik dr. Jernej Belak
dr. Tjaša Štrukelj
dr. Zdenka Ženko
26.9.2017 09:00 Modra dvorana
Primerjalna analiza trendov na področju ERP rešitev Anemari Fifer dr. Tjaša Štrukelj
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
25.9.2017 08:30 Modra dvorana
Konverzija dolga v kapital (debt to equity) kot uspešen ukrep finančnega prestrukturiranja prezadolženih gospodarskih družb v okviru postopka prisilne poravnave Vesna Draškovič dr. Borut Bratina
dr. Franjo Mlinarič
dr. Dušan Jovanovič
20.9.2017 08:00 Modra dvorana
Do zaposlitve s pomočjo vseživljenjske karierne orientacije Jerneja Bizjak dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Simona Šarotar Žižek
20.9.2017 10:00 Sejna soba 223 II. nadstropje
Razvoj organizacijske kulture s pomočjo coachinga Sara Potrč dr. Sonja Treven
dr. Vojko Potočan
dr. Simona Šarotar Žižek
20.9.2017 09:30 Sejna soba 223 II. nadstropje
Poslovna pogajanja podjetja ACROR WSM, d.o.o. z belgijskimi partnerji Jasna Čeh dr. Matjaž Iršič
dr.Vojko Potočan
dr. Bruno Završnik.
18.9.2017 13:00 Modra dvorana
Strateško načrtovanje marketinga v potovalni organizaciji Dejan Štruc dr. Matjaž Iršič
dr.Vojko Potočan
dr. Bruno Završnik.
18.9.2017 12:00 Modra dvorana
Ključni elementi spletne trgovine z vidika uporabnika Urška Repas dr. Matjaž Iršič
dr.Vojko Potočan
dr. Bruno Završnik.
18.9.2017 12:00 Modra dvorana
Oglaševanje na družbenih omrežjih Aleksandra Špela Lukas dr. Matjaž Iršič
dr.Vojko Potočan
dr. Bruno Završnik.
18.9.2017 12:00 Modra dvorana
Obročno plačevanje kapitalskih zavarovanj Martina Shundovska dr. Vita Jagrič
dr. Miklavž Mastinšek
dr. Janko Marovt
18.9.2017 09:00 Modra dvorana
Posebnosti izbire in uvedbe celovite informacijske rešitve v mala podjetja na primeru podjetja 3TEL d.o.o. Vito Jakič dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 12:30 S2
Digitalna transformacija in informatizacija poslovanja podjetij Andreja Horvat dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 12:00 S3
Ključni dejavniki uspešnosti portala v intranet omrežju na primeru podjetja Henkel slovensko S.R.O. Vikica Štingl dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 11:30 S2
Primerjalna analiza mobilnih rešitev CRM Rok Žerdin dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 10:30 S3
Povezljivost družabnih omrežij z rešitvami CRM Sandra Zorec dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 10:00 S2
Poslovna informacijska varnost: analiza dejavnikov zaupanja uporabnikov v Sloveniji Jure Lebarič dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 09:30 S3
Primerjalna analiza metodologij uvajanja rešitev SAP na primeru proizvodnega podjetja David Lojen dr. Samo Bobek
dr. Simona Sternad Zabukovšek
dr. Igor Perko
15.9.2017 09:00 S2
Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemu Anja Peček dr. Vita Jagrič
dr. Miklavž Mastinšek
dr. Janko Marovt
14.9.2017 11:00 Sejna soba III. nadstropje
Tržna naravnanost slovenskih neprofitnih organizacij Nataša Plauc dr. Damijan Mumel
dr. Aleksandra Pisnik
dr. Matjaž Iršič
11.9.2017 08:30 Modra dvorana
Primerjava zadovoljstva in zvestobe med odjemalci različnih trgovinskih organizacij Monika Šmigoc dr. Damijan Mumel
dr. Aleksandra Pisnik
dr. Matjaž Iršič
11.9.2017 08:00 Modra dvorana
Kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov pri malih ponudnikih športnih storitev Aleksander Bakračevič dr. Damijan Mumel
dr. Aleksandra Pisnik
dr. Matjaž Iršič
11.9.2017 08:00 Modra dvorana
Vpliv regulacije upravičenih stroškov na poslovnoizidne kategorije operaterjev distribucijskega sistema zemeljskega plina Urška Ritonja dr. Andreja Lutar Skerbinjek
dr. Matjaž Denac
dr. Iztok Kolar
6.9.2017 09:00 Modra dvorana
Model kalkuliranja stroškovne cene izobraževanja odraslih v srednji šoli "X" Viktorija Salaj dr. Andreja Lutar Skerbinjek
dr. Iztok Kolar
dr. Lidija Hauptman
31.8.2017 10:00 Sejna soba III. nadstropje
Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v podjetju X Luka Žirovec dr. Andreja Lutar Skerbinjek
dr. Matjaž Denac
dr. Lidija Hauptman
30.8.2017 08:00 Modra dvorana