Zaposlitvene možnosti

Na osnovi pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti doktorskega študija svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali zlasti na naslednjih področjih: 

 • v podjetjih različnih velikosti tako v gospodarskih kot tudi negospodarskih sektorjih kot vodje najzahtevnejših poslovodnih področij (direktorji strateških poslovnih enot, podružnic, drugih organizacijskih enot na srednji in vrhnji ravni managementa);
 • v svetovalnih podjetjih kot ključni analitiki in svetovalci, kot revizorji, davčni svetovalci, strategi ipd.;
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih;
 • kot raziskovalci in analitiki v strokovnih in državnih institucijah (BS, poslovne banke in zavarovalnice, agencije in uradi javne uprave);
 • kot raziskovalci na raziskovalnih institucijah (raziskovalni inštituti) in na področju izobraževanja (visoko šolstvo).

Poklici iz standardne klasifikacije poklicev

 • 1210.03 Direktor/direktorica družbe
 • 1227.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve
 • 1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe
 • 1233.00 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi
 • 1235.00 Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe
 • 1237.00 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe
 • 2310.01 Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka
 • 2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica
 • 2411.00 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke, računovodje/računovodkinje ipd.
 • 2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka
 • 2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka