Predmetnik

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti (v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS)

Semester Predmet ECTS
1. semester: Uvodni seminar 3

Študent izbere enega od dveh predmetov
Metode kvantitativnega raziskovanja
Ekonometrija


6
6
​Metode kvalitativnega raziskovanja 6
​IRD 1 15​
2. semester: Predmet 1 iz Obvezne izbirne skupine 6
Predmet 2 iz Obvezne izbirne skupine 6
​Predmet 3 iz Obvezne izbirne skupine ​6
​Predmet 4 iz Obvezne izbirne skupine ​6
​IRD 2 ​6
3. semester: IRD 3 15
IRD 4 15
4. semester: Izbirni predmet 1 6
​Izbirni predmet 2 6​
​Izbirni predmet 3 ​6
​IRD 5 ​12
5. semester: IRD 6 30
6. semester: IRD 7 30

Predmetnik 2012/2013