Predmetnik

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti (v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS)

Semester Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
1. semester: Uvodni seminar 3 /

Študent izbere enega od dveh predmetov
Metode kvantitativnega raziskovanja
Ekonometrija


6
6

Presojevalni obrazec
Presojevalni obrazec
​Metode kvalitativnega raziskovanja 6 Presojevalni obrazec
​IRD 1 15​ /
2. semester: Predmet 1 iz Obvezne izbirne skupine 6 /
Predmet 2 iz Obvezne izbirne skupine 6 /
​Predmet 3 iz Obvezne izbirne skupine ​6 /
​Predmet 4 iz Obvezne izbirne skupine ​6 /
​IRD 2 ​6 /
3. semester: IRD 3 15 /
IRD 4 15 /
4. semester: Izbirni predmet 1 6 /
​Izbirni predmet 2 6​ /
​Izbirni predmet 3 ​6 /
​IRD 5 ​12 /
5. semester: IRD 6 30 /
6. semester: IRD 7 30 /

Predmetnik 2012/2013