Obvezne izbirne skupine

Študent izbere en sklop iz Obveznih izbirnih skupin.

SkupinaPredmetECTS
​1​​​Finančne krize in ekonomska politika6
​Ekonomika evropske integracija6
​Ekonomika trga dela6
Dinamični ekonomski sistemi6
   
​2​​​Izbrane teme iz kvantitativnih financ6
​Izbrane teme iz javnih financ6
​Denar, bančništvo in finančni trgi6
​Poslovne finance in finančni management v podjetjih6
   
​3​​​Matematične metode finančnega inženiringa6
Multivariatne metode v poslovnih raziskavah6
Odločitvena analiza v poslovnih vedah6
​Analiza panelnih podatkov6
   
​4​​​​Marketing povezav6
​Teorija merjenja in merski modeli v marketingu6
Sodobni vidiki marketinga izdelkov, stroitev in blagovnih znamk6
Marketing na medorganizacijskih trgih6
   
​5​​​​Globalno trženje in internacionalizacija podjetja6
​Mednarodna gospodarska gibanja in globalno finančno okolje6
​Destinacijski management in marketing6
​Upravljanje globalnih poslovnih operacij in dobavnih verig6
   
​6​​​​Razvojni trendi globalnega managementa6
​Projektno poslovanje in projektni management6
​Organizacijsko delovanje in vedenje6
​Mednarodni management človeških virov6
   
​7​​​​Metodološke razsežnosti managementa informatike6
​Paradigme in modeli e-poslovanja6
​Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev6
​Poslovne napovedne analize6
   
​8​​​​Podjetništvo in rast podjetij6
​Raziskovanje inoviranja6
​Teoretični temelji podjetništva6
​Trajnostno podjetništvo6
   
​9​​​​Ekonomska metodologija6
​Sodobni trendi ekonomske teorije6
​Sodobne teorije gospodarske rasti6
​Mednarodna ekonomika III6
   
​10​​​​Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v reviziji6
   
​11​​​​Integralni management in upravljanje podjetja6
​Politika, verodostojnost in kultura podjetja6
​Strateški management6
​​Projektno poslovanje in projektni management6