Obvezne izbirne skupine

Študent izbere en sklop iz Obveznih izbirnih skupin.

SkupinaPredmetECTSAoL - presojevalni obrazci
​1​​​Finančne krize in ekonomska politika6Presojevalni obrazec
​Ekonomika evropske integracija6Presojevalni obrazec
​Ekonomika trga dela6Presojevalni obrazec
Dinamični ekonomski sistemi6Presojevalni obrazec
   
​2​​​Izbrane teme iz kvantitativnih financ6Presojevalni obrazec
​Izbrane teme iz javnih financ6Presojevalni obrazec
​Denar, bančništvo in finančni trgi6Presojevalni obrazec
​Poslovne finance in finančni management v podjetjih6Presojevalni obrazec
   
​3​​​Matematične metode finančnega inženiringa6Presojevalni obrazec
Multivariatne metode v poslovnih raziskavah6Presojevalni obrazec
Odločitvena analiza v poslovnih vedah6Presojevalni obrazec
​Analiza panelnih podatkov6Presojevalni obrazec
   
​4​​​​Marketing povezav6Presojevalni obrazec
​Teorija merjenja in merski modeli v marketingu6Presojevalni obrazec
Sodobni vidiki marketinga izdelkov, stroitev in blagovnih znamk6Presojevalni obrazec
Marketing na medorganizacijskih trgih6Presojevalni obrazec
   
​5​​​​Globalno trženje in internacionalizacija podjetja6Presojevalni obrazec
​Mednarodna gospodarska gibanja in globalno finančno okolje6Presojevalni obrazec
​Destinacijski management in marketing6Presojevalni obrazec
​Upravljanje globalnih poslovnih operacij in dobavnih verig6Presojevalni obrazec
   
​6​​​​Razvojni trendi globalnega managementa6Presojevalni obrazec
​Projektno poslovanje in projektni management6Presojevalni obrazec
​Organizacijsko delovanje in vedenje6Presojevalni obrazec
​Mednarodni management človeških virov6Presojevalni obrazec
   
​7​​​​Metodološke razsežnosti managementa informatike6Presojevalni obrazec
​Paradigme in modeli e-poslovanja6Presojevalni obrazec
​Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev6Presojevalni obrazec
​Poslovne napovedne analize6Presojevalni obrazec
   
​8​​​​Podjetništvo in rast podjetij6Presojevalni obrazec
​Raziskovanje inoviranja6Presojevalni obrazec
​Teoretični temelji podjetništva6Presojevalni obrazec
​Trajnostno podjetništvo6Presojevalni obrazec
   
​9​​​​Ekonomska metodologija6Presojevalni obrazec
​Sodobni trendi ekonomske teorije6Presojevalni obrazec
​Sodobne teorije gospodarske rasti6Presojevalni obrazec
​Mednarodna ekonomika III6Presojevalni obrazec
   
​10​​​​Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu6Presojevalni obrazec
​Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu6Presojevalni obrazec
​Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu6Presojevalni obrazec
​Raziskovanje in dosežki v reviziji6Presojevalni obrazec
   
​11​​​​Integralni management in upravljanje podjetja6Presojevalni obrazec
​Politika, verodostojnost in kultura podjetja6Presojevalni obrazec
​Strateški management6Presojevalni obrazec
​​Projektno poslovanje in projektni management6Presojevalni obrazec