Navodila za izvedbo doktorskega programa

Postopek za opravljanje delnih preverjanj znanja

  1. Študent/ka po e-mailu (tanja.koleznik@um.si​​) sporoči, h kateremu nosilcu in kdaj (datum) gre na prvo delno preverjanje znanja.
  2. Iz referata prvemu nosilcu pošljemo Obrazec C.
  3. Nosilec vrne v referat izpolnjen Obrazec C.
  4. Študent/ka po e-mailu sporoči (tanja.koleznik@um.si​​), h kateremu nosilcu in kdaj (datum) gre na drugo delno preverjanje znanja.
  5. Iz referata drugemu nosilcu pošljemo Obrazec C.
  6. Nosilec vrne v referat izpolnjen Obrazec C.
  7. Študent/ka po e-mailu sporoči (tanja.koleznik@um.si​​), h kateremu nosilcu in kdaj (datum) gre na tretjo delno preverjanje znanja.
  8. Iz referata tretjemu nosilcu pošljemo Obrazec C.
  9. Nosilec vrne v referat izpolnjen Obrazec C.

Obrazci