Izbirni predmeti

PredmetECTS
Finančne krize in ekonomska politika6
​Ekonomika evropske integracija6
​Ekonomika trga dela6
Dinamični ekonomski sistemi6
Izbrane teme iz kvantitativnih financ6
​Izbrane teme iz javnih financ6
​Denar, bančništvo in finančni trgi6
​Poslovne finance in finančni management v podjetjih6
Matematične metode finančnega inženiringa6
Multivariatne metode v poslovnih raziskavah6
Odločitvena analiza v poslovnih vedah6
​Analiza panelnih podatkov6
​Marketing povezav6
​Teorija merjenja in merski modeli v marketingu6
Sodobni vidiki marketinga izdelkov, stroitev in blagovnih znamk6
Marketing na medorganizacijskih trgih6
​Globalno trženje in internacionalizacija podjetja6
​Mednarodna gospodarska gibanja in globalno finančno okolje6
​Destinacijski management in marketing6
​Upravljanje globalnih poslovnih operacij in dobavnih verig6
​Razvojni trendi globalnega managementa6
​Projektno poslovanje in projektni management6
​Organizacijsko delovanje in vedenje6
​Mednarodni management človeških virov6
​Metodološke razsežnosti managementa informatike6
​Paradigme in modeli e-poslovanja6
​Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev6
​Poslovne napovedne analize6
​Podjetništvo in rast podjetij6
​Raziskovanje inoviranja6
​Teoretični temelji podjetništva6
​Trajnostno podjetništvo6
​Ekonomska metodologija6
​Sodobni trendi ekonomske teorije6
​Sodobne teorije gospodarske rasti6
​Mednarodna ekonomika III6
​Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu6
​Raziskovanje in dosežki v reviziji6
​Integralni management in upravljanje podjetja6
​Politika, verodostojnost in kultura podjetja6
​Strateški management6
Trajnostno gospodarjenje in podjetniško varstvo okolja6
Tehnološko inoviranje in trajnostno načrtovanje proizvodov6
Pravni status direktorjev in nadzornikov6
Pravni in ekonomski vidiki inštitucije EU ter korporacijsko pravo EU6

 

 

Obrazci