Izbirni predmeti

PredmetECTS
Analiza panelnih izdelkov8
Denar, bančništvo in finančni trgi8
Destinacijski management in marketing8
Digitalna transformacija poslovanja8
Družbena odgovornost in konkurenčnost podjetja

8

Ekonomika evropske integracije8
Ekonomika trga dela8
Ekonomska metodologija8
Finančne krize in ekonomska politika8
Globalno trženje in internacionalizacija podjetja8
Integralni management in upravljanje podjetja8
Izbrane teme iz javnih financ8
Izbrane teme iz kvantitativnih financ8
Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev8
Management proizvodnje8
Management zdravja in dobrega počutja8
Marketing na medorganizacijskih trgih8
Marketing povezav8
Matematične metode finančnega inženiringa8
Mednarodna ekonomika III8
Mednarodni management človeških virov8
Mednarodno gospodarsko gibanje in globalno finančno okolje8
Metodološke razsežnosti managementa informatike8
Multivariatne metode v poslovnih raziskavah8
Odločitvena analiza v poslovnih vedah8
Organizacijsko delovanje in vedenje8
Podjetništvo in rast podjetij8
Politika, verodostojnost in kultura podjetja8
Poslovne finance in finančni management v podjetjih8
Poslovne napovedne analize8
Pravni in ekonomski vidiki inštitucij EU ter korporacijsko pravo EU8
Pravni status direktorjev in nadzornikov8
Projektno poslovanje in projektni management8
Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu8
Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu8
Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu8
Raziskovanje in dosežki v reviziji8
Raziskovanje inoviranja8
Razvojni trendi globalnega managementa8
Sodobne teorije gospodarske rasti8
Sodobni vidiki marketinga izdelkov, storitev in blagovnih znamk8
Strateški management8
Tehnološko inoviranje in trajnostno načrtovanje proizvodov8
Trajnostno gospodarjenje in podjetniško varstvo okolja8

 

 

Obrazci