Študijski program 3. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Doktorski študijski program je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni in globalni ravni. Program zahteva od študentov individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti.


Tretja stopnja študija - doktorski program »Ekonomske in poslovne vede« vsebuje 10 predmetov. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov.

Kontakt

Prodekanica za raziskovalno dejavnostReferentka za študijski programUradne ure referata
prof. dr. Zdenka ŽenkoTanja Koležnik Krašovic

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30     

****************************

Uradne ure po telefonu so:

- v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00

- in torek od 11:30-12:30.

****************************

V mesecu juliju in avgustu 2018 so v Službi za študentske in študijske zadeve uradne ure vsak dan med 12. in 13. uro.

Od 30. 7. - 10. 8. 2018 v Službi za študentske in študijske zadeve ne bo uradnih ur zaradi vpisa novincev.

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Oblike študija

Študij se izvaja kot izredni (Maribor).
Predvideno število vpisnih mest: 45.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 30.

Pridobljen znanstveni naslov

Ko je opravil/a s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, pridobi diplomant(ka) doktorski študijski program »Ekonomske in poslovne vede« znanstveni naslov doktor znanosti oziroma doktorica znanosti. Znanstveni naslov se okrajšano zapiše kot dr.