Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Termini sej


Seja KŠZ Rok za oddajo vloge
10.10.2016 3.10.2016
7.11.2016   2.11.2016
2.12.2016 25.11.2016
6.01.2017 30.12.2016
3.02.2017 27.01.2017
3.03.2017 24.02.2017
7.04.2017           31.03.2017
5.05.2017 28.04.2017
2.06.2017 26.05.2017
Julija in avgusta NI SEJE KŠZ  

8.09.2017

20.09.2017- izredna seja

1.09.2017

8. september 2017 (rok za oddajo prošenj 1. september 2017)

Na tej seji bo komisija obravnavala le prošnje za podaljšanje statusa

Prošnje za ponavljanje letnika in napredovanje v višji letnik se bodo obravnavale na izredni seji 20. septembra 2017!

 

NOVO:

Izid komisije je viden v AIPSu. V primeru, da vam je bila vloga odobrena, vam pri izpolnitvi vpisnega lista piše: "Pogoji so izpolnjeni", tako da lahko vpisni list izpolnite od srede, 13. 9. 2017 naprej. Vpisi bodo 15. 9. 2017, med uradnimi urami na referatu. Na vpis prinesite vpisni list in študentsko izkaznico.  

IZREDNA SEJA - 20. september 2017 (rok za oddajo prošenj je 13. 9. 2017)

Vlogo oddajte do roka za oddajo tudi, če še nimate vseh rezultatov izpitov!

Na tej seji bo komisija obravnavala vloge za napredovanje, ponavljanje letnika, spremembe smeri in druge vloge.

Izid komisije bo objavljeni v AIPSu dne 25. 9. 2017, po 17.00 uri. Termin in razpored vpisa na podlagi odobrenih prošenj bo objavljen naknadno na tej strani.

NAVODILO - oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve

Na Univerzi v Mariboru so bila 19. 5. 2009 sprejeta Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj). 

Členi v Merilih za presojo prošenj, navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo in dokazila, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog. 

Prošnja je popolna, če:

  1. vsebuje dokazila (glej Merila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete in
  2. priloženo fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,12 EUR (TRR SI56 0110 0609 0124 275, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor; SKLIC: SI00 št. indeksa)

Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve EPF UM, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, do roka za oddajo vloge. Nepopolnih vlog, torej vloge, ki nimajo ustreznih dokazil, komisija ne obravnava. 

Sklepi z rešitvami prošenj bodo objavljeni na spletni strani EPF.

Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov

Obrazci

Člani komisije