Elektronski vpis (E-vpis) na redni študij

Izpis e- vpisnega lista bo možen od 1. 9. (od 8. ure naprej) do 27. 9. 2018

V študijskem letu 2018/2019 bo potekal ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

  • Študenti, ki se vpisujete v "absolventski status" se prijavite preko "ikone" vpis v višji letnik.
  • Študenti, ki se vpisujete ponovno (V2), oddate vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Podaljšanje statusa študenta: Če ste v študijskem letu 2017/2018 bili absolvent oz. ste bili vpisani v 2. letnik in se v skladu s spremembami Zakona o visokem šolstvu ne morete vpisati v absolventsko leto, lahko skladno z 20. členom Sprememb in dopolnitev Statuta UM oddate vlogo za podaljšanje statusa z upravičenimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
    Ob vpisu v 2. letnik izberete izbirni predmet 2.  IZBIRNI PREDMET IZBIRATE GLEDE NA URNIK - URNIK BO OBJAVLJEN 31. 8. 2018.

Oddaja vpisne dokumentacije

Vpisno dokumentacijo lahko oddate v referatu v času uradnih ur (11.30 do 13.30) ali v Informacijski pisarni na Razlagovi 14, v pritličju (9. do 14.00) in sicer najkasneje do 28. 9. 2018.


Za vpis potrebujete:

  • podpisan vpisni list, ki ste si ga natisnili (e-vpis), 
  • študentsko izkaznico

Plačilo vpisnih stroškov

Pri plačevanju šolnin in prispevkov za študij boste za študijsko leto 2018/19 prejeli položnico skupaj z računom po opravljeni storitvi, torej PO VPISU.

Študente opozarjamo, da na vpis pridejo z že izpolnjeno dokumentacijo, ker se ob navedeni uri dokumentacija samo pobere!
Vpisno dokumentacijo z urejenim vpisom za študijsko leto 2018/2019 dvignete z osebnim dokumentom v Informacijski pisarni (Razlagova 14, pritličje) od 9. do 14.00 ure, tri dni po oddani vpisni dokumentaciji.


Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve