Elektronski vpis (e-vpis) na izredni študij

Izpis e-vpisnega lista bo možen od 1. 9. do 29. 9. 2017

V študijskem letu 2016/2017 bo potekal ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

Ob vpisu v 2. letnik magistrskega programa si elektronsko izberete tudi Izbirni predmet 2, ki si ga določite glede na predmetnik.

  • Študenti, ki se vpisujete ponovno (V2), oddate vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študenti, ki se vpisujete v "absolventski staž" se prijavite preko "ikone" vpis v višji letnik.
  • Podaljšanje statusa študenta: Če ste v študijskem letu 2016/2017 bili absolvent oz. ste bili vpisani v 2. letnik in se v skladu s spremembami Zakona o visokem šolstvu ne morete vpisati v absolventsko leto, lahko skladno z 20. členom Sprememb in dopolnitev Statuta UM oddate vlogo za podaljšanje statusa z upravičenimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ

Oddaja vpisne dokumentacije

Vpisno dokumentacijo oddate v referatu v času uradnih ur oz. pošljete po pošti od 1. 9. do 29. 9. 2017.

Za vpis potrebujete:

  • podpisan vpisni list, ki ste si ga natisnili (e-vpis)
  • študentsko izkaznico 
  • izpolnjeno in podpisano pogodbo v TREH izvodih in morebitno overjeno izjavo poroka (pokličite v referat na št. 02/2290-206)

Plačilo vpisnih stroškov

Pri plačevanju prispevkov za študij boste za študijsko leto 2017/18 prejeli položnico skupaj z računom po opravljeni storitvi, torej PO VPISU.

Znesek šolnine nakažite na TRR: 0110 0609 0124 275

UM EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor

Referenca: SI 00 2017

Namen: Šolnina MAG/ DR

Podrobna navodila o plačevanju vpisnih stroškov in šolnin so na povezavi:
http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um 
 
Urejeno vpisno dokumentacijo (potrdila o vpisu in 1 izvod pogodbe) za študijsko leto 2017/2018 vam bomo vrnili na vaš stalni naslov.


Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve