Vračilo šolnine

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru štev.: N 19/2010-41 AG je izredni študent dolžan plačati del šolnine tudi, če se nepreklicno izpiše iz Univerze v Mariboru, in sicer: 

  • 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,
  • 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,
  • 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.