Osebe brez statusa

Navodilo:

Osebe brez statusa pošljejo elektronsko sporočilo z zadevo: PODALJŠANJE DIGITALNE IDENTITETE

V vsebino sporočila napišite le naslednje podatke:

IME IN PRIIMEK: 

VPISNA ŠTEVILKA:

ŠTUDIJSKI PROGRAM: npr. VS oz. UN oz. MAG oz. DOK

Če imate spremembo osebnih podatkov, pripišite še nove podatke.

 

Sporočilo pošljite na elektronski naslov

- za VS program: jasmina.grahornik@um.si

- za UN program: jerica.burjan@um.si

- za MAG redni program: gregor.bozic@um.si

- za MAG izredni program: tanja.koleznik@um.si

- za DOK program: tanja.koleznik@um.si

 

Na podlagi sporočila vam bomo podaljšali digitalno identiteto (dostop do Moodle-a, AIPSa, e-pošta, DKUM, ...) do 30.10.2017.

Ker osebe brez statusa niso nikamor vpisane, vpis ni viden v AIPSu in osebe brez statusa ne plačajo vpisnih stroškov.

Osebe brez statusa plačujejo vse pristope k izpitu v skladu s Cenikom UM, več o izpitnem redu najdete na povezavi IZPITNI RED.