Elektronski vpis (E-vpis) na redni študij

Izpis e-vpisnega lista bo možen od 3. 9. (od 8. ure naprej) do 27. 9. 2018

Za vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

  • Študenti, ki se vpisujete v "absolventski status" se prijavite preko "ikone" vpis v višji letnik.
  • Študenti, ki se vpisujete ponovno (V2), oddate vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Podaljšanje statusa študenta: Če ste v študijskem letu 2015/2016 bili absolvent oz. ste bili vpisani v 3. letnik in se v skladu s spremembami Zakona o visokem šolstvu ne morete vpisati v absolventsko leto, lahko skladno z 20. členom Sprememb in dopolnitev Statuta UM oddate vlogo za podaljšanje statusa z upravičenimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študenti, ki se vpisujete v 2. in 3. letnik študija, izberite tudi usmeritev, ki ste jo izbrali v mesecu maju. Usmeritev se na vpisu preverja. Zraven usmeritve izberete tudi izbirne predmete. IZBIRNE PREDMETE IZBIRATE GLEDE NA URNIK - URNIK BO OBJAVLJEN 31. 8. 2018.

Oddaja vpisne dokumentacije

Vpisno dokumentacijo oddate v referatu v času uradnih ur ali v Informacijski pisarni na Razlagovi 14, v pritličju (9. do 14.00) najkasneje do 28. 9. 2018.

Za vpis potrebujete:

  • podpisan vpisni list, ki ste si ga natisnili (e-vpis),
  • študentsko izkaznico


Plačilo vpisnih stroškov

Pri plačevanju šolnin in prispevkov za študij boste prejeli položnico skupaj z računom po opravljeni storitvi, torej PO VPISU.

Študente opozarjamo, da na vpis pridejo z že izpolnjeno dokumentacijo, ker se dokumentacija samo pobere! 
Vpisno dokumentacijo z urejenim vpisom dvignete z osebnim dokumentom v Informacijski pisarni (Razlagova 14, pritličje) od 9. do 14.00 ure, štiri dni po oddani vpisni dokumentaciji.

Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve