Elektronski vpis (e-vpis) na izredni študij

Izpis e-vpisnega lista bo možen od 2. 9. (od 8. ure naprej) do 27. 9. 2019

Za vpis v študijsko leto 2019/2020 bo potekal ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

  • Študenti, ki se vpisujete v 2. in 3. letnik študija, izberite tudi usmeritev. Zraven usmeritve izberete tudi vse izbirne predmete.
  • Študenti, ki se vpisujete ponovno (V2), oddate vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študenti, ki se vpisujete v "absolventski staž" se prijavite preko "ikone" vpis v višji letnik.
  • Podaljšanje statusa študenta: Če ste v študijskem letu 2015/2016 bili absolvent oz. ste bili vpisani v 3. letnik in se v skladu s spremembami Zakona o visokem šolstvu ne morete vpisati v absolventsko leto, lahko skladno z 20. členom Sprememb in dopolnitev Statuta UM oddate vlogo za podaljšanje statusa z upravičenimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ

Oddaja vpisne dokumentacije

Vpisno dokumentacijo oddate v referatu v času uradnih ur oz. pošljete po pošti od 2. 9. do 27. 9. 2019.
 
Za vpis potrebujete:

  • podpisan vpisni list, ki ste si ga natisnili (e-vpis)
  • študentsko izkaznico 
  • TRI (3) izpolnjene in podpisane pogodbe o izobraževanju (za pogodbe pokličite na tel. 02/22 90 211)

Plačilo vpisnih stroškov

Pri plačevanju šolnin in prispevkov za študij boste za študijsko leto 2019/2020 prejeli položnico skupaj z računom po opravljeni storitvi, torej PO VPISU.

Podrobna navodila o plačevanju vpisnih stroškov in šolnin so na povezavi:
www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/
 
Urejeno vpisno dokumentacijo (potrdila o vpisu in 1 izvod pogodbe) za študijsko leto 2019/2020 vam bomo vrnili na vaš stalni naslov.

Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve