Urnik za izredne študente po predmetih

Spoštovane izredne študentke in študenti! 

Z namenom doseganja višje kakovosti študija in boljših študijskih rezultatov, smo v letošnjem študijskem letu predvideli nekaj ur predavanj ali konzultacij pri  predmetih kjer so študenti vpisani.

Kljub temu, da smo se že v razpisu prostih mest za študijske programe obvezali, da bomo izvajali predavanja na izrednem študiju pri tistih predmetih, pri katerih je vsaj 30 vpisanih študentov, bomo izvedli po 5 ali 10 ur predavanj pri vseh tistih predmetih, pri katerih je vsaj 5 študentov. Pri predmetih, kjer so vpisani 2, 3 ali 4-je študenti, bomo izvedli po 2 uri konzultacij v Mariboru. Tam, kjer je študent le eden, je predvidena 1 ura konzultacij. 

Vse evidenčno vpisane študente obveščamo, da se lahko udeležijo predavanj oziroma konzultacij v Mariboru pri vseh predmetih, pri katerih še niso opravili svojih obveznosti. 

Urniki za izredni študij se med letom sproti dopolnjujejo.