Izbirni predmeti

Predmet

FIB

MA

MN

PL

PI

PO

RA

TU

ZT

Podjetniško planiranje in analiza

X

 

***

X

X

***

X

X

X

Projektni management

X

X

***

 

***

X

 

 

 

Poslovno komuniciranje

X

***

 

X

 

 

X

X

X

Inovacijski management

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Finančni management

***

X

X

 

 

X

***

 

 

Metode raziskave tržišča

 

***

X

 

 

X

 

 

 

Informacijska tehnologija

 

 

X

 

***

 

 

 

 

Vodenje malega in srednje velikega podjetja

 

 

X

 

 

***

 

 

 

Organiziranje logističnih procesov

 

X

 

***

 

 

 

 

 

Izvozni marketing

 

X

 

 

 

 

 

 

***

Tuj jezik I (drugi)

 

X

 

 

 

 

 

X

X

Bančništvo

***

 

 

 

X

 

 

 

 

Management kakovosti

 

 

***

 

X

 

 

 

 

Marketing trgovinskih organizacij

 

***

 

 

X

 

 

 

 

Mednarodne poslovne finance

***

 

 

 

 

X

 

 

***

Gospodarjenje v poslovni logistiki

 

 

 

***

 

X

 

X

 

Projektiranje organizacije

 

 

***

X

 

 

 

X

 

Računalniška podpora managementa

 

 

***

X

***

 

X

 

X

Zunanjetrgoviski sistem R Slovenije

 

 

 

X

 

 

 

X

***

Devizno poslovanje

***

 

 

X

 

 

 

X

***

Mednarodno gospodarsko pravo

 

 

 

X

 

 

 

X

X

Osnove podjetništva

 

 

 

 

 

***

X

 

 

Makrologistična politika

 

 

 

***

 

 

 

 

X

Opomba: *** pomenijo, da si teh predmetov na svoji smeri ne morete izbrati.

Študent VS '96 programa si izbere izbirne predmete v obsegu 180 ur. Najmanj en predmet mora biti izbran s smeri študija (označen z X). Obrazec natisnite in pošljite na Ekonomsko-poslovno fakulteto, Razlagova 14, 2000 Maribor.

Obrazci