Splošni management

Kontakt

Predstojnik usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Vojko PotočanSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. Letnika (semester, trajanje ur)

 

Predmet 5. 6. 7. 8.
Sociologija (S) 90
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Podjetniško planiranje in analiziranje 90
Tehnološki sistemi in varstvo okolja 90
Teorija sistemov (S) 90
Računovodstvo za podjetnike 90
Poslovni procesi (S) 90
Projektni management (S) 90
Politika podjetja in strateški management 90
Podjetništvo (S) 90
Upravljanje človeških virov 90
Management kakovosti 90
Projektiranje organizacije (S) 90
Informacijski sistemi za management 90
Management informatike (S) 60
Skupaj 300 390 330 270

S = obvezna seminarska naloga. Skupaj 7 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

 

Izbirni predmeti

Študent mora izbrati predmete v obsegu 210 ur, to so najmanj 3 predmeti.

 

Povzetek 3. in 4. Letnika

 

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 13 1140
Izbirni predmeti 3 210
Skupaj 18 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 7 -

Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.