Splošna ekonomija

Kontakt

Predstojnica usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Darja BoršičSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. letnika (semester, trajanje ur)

Predmet 5. 6. 7. 8.
Sociologija (S) 90
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Podjetniško planiranje in analiziranje 90
Tehnološki sistemi in varstvo okolja 90
  Poslovni procesi (S) 90
Stroškovno računovodstvo 90  
Upravljalno računovodstvo (S)   90
  Mednarodne finance 60
Davščine 60  
Politika podjetja in strateški management 90
Podjetniško in davčno pravo 90
Analiziranje in mednarodna primerjava bilanc (S) 90
Finančno upravljanje in vodenje   90
Računalniška podpora v računovodstvu in reviziji 60
Davčno računovodstvo in svetovanje (S) 90
Revidiranje in vrednotenje podjetij 90
Skupaj 420 300 270 330

S=obvezna seminarska naloga. Skupaj 5 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

Izbirni predmeti  
Študent mora izbrati predmete v obsegu 180 ur, to sta najmanj 2 predmeta.
 

Povzetek 3. in 4. letnika

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 12 900
Izbirni predmeti 4 300
Skupaj 18 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 7 -

Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.