Podjetništvo

Kontakt

Predstojnica usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
doc. dr. Barbara Bradač HojnikSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. letnika (semester, trajanje ur)

Predmet 5. 6. 7. 8.
Sociologija (S) 90      
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Management kakovosti   90    
Podjetniška informatika (S)   60    
Inovacijski management   90    
Računovodstvo za podjetnike   90    
Poslovni procesi (S) 90      
Mednarodni marketing (S) 90      
Politika podjetja in strateški management     90  
Podjetništvo (S)     90  
Upravljanje človeških virov     90  
Podjetniško in davčno pravo     90  
Vedenje porabnikov       90
Projektni management (S)       90
Finančno upravljanje in vodenje       90
Skupaj (brez izbirnih predmetov) 300 360 360 270

S = obvezna seminarska naloga. Skupaj 6 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

Izbirni predmeti
Študent mora izbrati predmete v obsegu 210 ur, to so najmanj 3 predmeti.  

Povzetek 3. in 4. letnika

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 13 1140
Izbirni predmeti 3 210
Skupaj 18 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 6 -

Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.