Mednarodna menjava

Kontakt

Predstojnik usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Dušan ZbašnikStanka Vrtin

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. letnika (semester, trajanje ur)

 Predmet 5. 6. 7. 8.
Sociologija (S) 90      
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Proizvodi in zagotavljanje kakovosti 90      
Mednarodna poslovna logistika (S) 90      
Mednarodne poslovne finance (S)   90    
Sistemi in instrumenti mednarodne menjave (S)   75    
Mednarodno poslovanje   75    
Tuj jezik I (drugi) 30 30    
Politika podjetja in strateški management     90  
Tuj jezik IV
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Tuj jezik II (drugi)     45 45
Mednarodni marketing (S)     90  
Mednarodni finančni management (S)     90  
Politika mednarodne menjave (S)       60
Mednarodno gospodarsko pravo       60
Podjetniško planiranje in analiziranje       90
Skupaj 330 300 345 285


S = obvezna seminarska naloga. Skupaj 7 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

Izbirni predmeti  
Študent mora izbrati predmete v obsegu 240 ur, to so najmanj 3 predmeti.
 

Povzetek 3. in 4. letnika

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 14 1110
Izbirni predmeti (najmanj) 3 240
Skupaj 19 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 7 -

Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.