Marketing

Kontakt

Predstojnik usmeritveTajnicaUradne ure tajništva

prof. dr. Bruno Završnik

Stanka Vrtin

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. letnika (semester, trajanje ur)

Predmet 5. 6. 7. 8.
Sociologija (S) 90
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Proizvodi in zagotavljanje kakovosti 90
Raziskava marketinga 90
Vedenje porabnikov 90
Marketing v trgovini 90
Management nabave (S) 90
Teorija trga in cen 90
Politika podjetja in strateški management 90
Management prodaje (S) 90
Komuniciranje v marketingu (S) 90
Management izdelkov 90
Strateški marketing (S) 90
Management mednarodnega marketinga 60
Pravni vidiki v marketingu 60
Tuj jezik IV
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Skupaj 300 390 360 270

S = obvezna seminarska naloga. Skupaj 5 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

Izbirni predmeti

Študent mora izbrati predmete v obsegu 180 ur, to sta najmanj 2 predmeta.

 

Povzetek 3. in 4. letnik

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 14 1170
Izbirni predmeti (najmanj) 2 180
Skupaj 18 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 5 -

Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.