Izbirni predmeti

Predmet FB
(120 ur)
MA
(180 ur)
MM
(240 ur)
PO
(210 ur)
RR
(180 ur)
SM
(210 ur)
SE
(300 ur)
Ekonomska politika za management X     X X X  
Komuniciranje v marketingu X            
Mednarodno gospodarsko pravo X       X X X
Teorija trga in cen X            
Finančno upravljanje in vodenje   X       X  
Mednarodna poslovna logistika   X   X      
Projektni management X X     X    
Teorija sistemov   X     X   X
Tuj jezik I (drugi)   X   X     X
Upravljanje človeških virov X X          
Analiziranje in mednarodna primerjava bilanc     X       X
Marketing v trgovini     X     X  
Podjetniška informatika     X        
Podjetniško in davčno pravo     X     X  
Vedenje porabnikov     X        
Davščine        X      
Finančni trg         X    
Kvantitativne metode za poslovno odločanje       X   X X
Mednarodne finance       X   X  
Podjetniško planiranje in analiziranje       X      
Strateški marketing       X   X X
Tehnološki sistemi in varstvo okolja       X     X
Davčni sistem in davčna politika         X X  
Bančna ekonomika           X X
Mednarodne poslovne finance           X  
Stroškovno računovodstvo           X  
Management nabave           X  
Management prodaje           X  
Management izdelkov           X  
Mednarodni marketing           X  
Politika podjetja in strateški management             X
Mednarodno poslovanje             X
Politika mednarodne menjave   X          

Študent UN'96 programa si izbere izbirne predmete v obsegu števila ur, ki je določena za njegovo smer (glej tabelo). Izbira lahko samo med predmeti, ki so z X označeni na njegovi smeri. 

Obrazci