Finance in bančništvo

Kontakt

Predstojnica usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Tanja Markovič HribernikSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Skupni in smerni predmeti 3. in 4. letnika (semester, trajanje ur)

Predmet5.6.7.8.
Sociologija (S)90
Tuj jezik III
    Angleščina
    Nemščina

30
30

30
30
Podjetniško planiranje in analiziranje90
Tehnološki sistemi in varstvo okolja90
Teorija sistemov (S)90
Finančni trg (S)90
Monetarne teorije in monetarni sistemi90
Temelji podjetniških financ (S)90
Pravo v finančnem poslovanju60
Politika podjetja in strateški management90
Bančna ekonomika (S)90
Finančna informatika (S)90
Stroškovno računovodstvo90
Finančno upravljanje in vodenje 90
Davčni sistem in davčna politika90
Mednarodne poslovne finance (S)90
Skupaj390360360270

S=obvezna seminarska naloga. Skupaj 7 seminarskih nalog pri skupnih in smernih predmetih.

Izbirni predmeti  
Študent mora izbrati predmete v obsegu 120 ur, to sta najmanj 2 predmeta.
 

Povzetek 3. in 4. letnika

Opis Število Ure
Skupni predmeti 2 150
Smerni predmeti 14 1230
Izbirni predmeti 2 120
Skupaj 18 1500
Seminarske naloge pri skupnih in smernih predmetih 7 -


Opomba: Celotno število seminarskih nalog je odvisno tudi od izbirnih predmetov.