2. Letnik

Drugi letnik študija je enoten za vse študente

Predmet3. semester4. semester
Ekonomska analiza in politika (S,S)6060
Matematično-statistične metode6060
Informatika (S)6060
Operacijske raziskave6060
Tuj jezik II4545
Osnove financ60 
Osnove marketinga60 
Mednarodni ekonomski odnosi 60
Skupaj drugi letnik405345

 

S= obvezna seminarska naloga. Skupaj 3 seminarske naloge.

Ob vpisu v tretji letnik izbira študent eno izmed naslednjih sedmih smeri študija:

  • Finance in bančništvo (FB), 
  • Marketing (MA), 
  • Mednarodna menjava (MM), 
  • Podjetništvo (PO), 
  • Računovodstvo in revizija (RR), 
  • Splošni management (SM), 
  • Splošna ekonomija (SE).

Tuji študentje lahko izberejo predmete, ki jih ponuja fakulteta v okviru programa Socrates-Erasmus in katerih izvedba poteka v tujem jeziku.