Prispevki za študij in šolnine

Dodiplomski študij

PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ  
1. letnik VS in UN s študentsko izkaznico 25,00 €
1. letnik VS in UN - brez študentske izkaznice (za študente, ki so jo v
študijskem letu 2013/2014 in kasneje že dobili na drugi fakulteti)
20,00 €
2. letnik VS, UN in 3. letnik VS, UN 20,00 €
Ponovni vpis (V2), vpis v absolventsko leto in podaljšanje absolventa 20,00 €
ŠOLNINE  
1. letnik 1.990 €
2. letnik 1.990 €
3. letnik 2.345 €
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE  
2. letnik – diplomanti drugih višješolskih programov 1.990 €
3. letnik – diplomanti višješolskega študija EPF in EF 2.345 €

Podiplomski študij

PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ  
1. letnik 25,00 €
2. letnik 20,00 €
Ponovni vpis (V2), vpis v absolventsko leto in podaljšanje absolventa 20,00 €
ŠOLNINE  
I. MAGISTRSKI PROGRAM 2. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 2.350 EUR + vpisnina (25,00 EUR)
2. letnik 2.350 EUR+ vpisnina (20,00 EUR)
   
II. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (25 EUR)
2. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (20 EUR)
3. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (20 EUR)

Ostali prispevki

IZPITI  
četrto (4) in nadaljnja opravljanja izpita 32,40 €
opravljanja izpita - za osebe brez statusa 32,40 €
komisijski izpit 64,80 €
komisijski izpit (brez statusa) 81,00 €
diferencialni izpit za študij na 1. stopnji 32,40 €
diferencialni izpit za študij na 2. stopnji 97,20 €
diferencialni izpit za študij na 3. stopnji 162,00 €
POTRDILA  
izdaja potrdila za odkup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let 4,50 €
SKLEPI  
izdaja sklepa o izdaji dvojnika diplome 18,10 €
izdaja sklepa o izdaji dvojnika priloge k diplomi 18,10 €
IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM  
izvedbo predmeta z izpitom za 1. študijsko skupino - na 1. ali na 2. stopnji 259,20 €
priprava na diferencialni izpit na 1. in 2. stopnji z izpitom 155,50 €
OSTALI STROŠKI  
diplomiranje (mapa za diplomsko listino ...) 16,20 €
izdajo dvojnika študentske izkaznice 6,50 €
prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (za redni študij) 81,00 €