Prispevki za študij in šolnine

Dodiplomski študij

ŠOLNINE  
1. letnik 1.990 €
2. letnik 1.990 €
3. letnik 2.345 €

Podiplomski študij

ŠOLNINE  
I. MAGISTRSKI PROGRAM 2. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 2.350 EUR + vpisnina (25,00 EUR)
2. letnik 2.350 EUR+ vpisnina (20,00 EUR)
   
II. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (25 EUR)
2. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (20 EUR)
3. letnik 3.860,00 EUR + vpisnina (20 EUR)