Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat EPF UM

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat EPF UM.