Sklep o razpisu postopka kandidiranja in nadomestnih volitev za predsednika Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

V skladu z določbo 17. tč. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru – UPB11 (Ur.l. RS, št. 44/2015) izdaja v.d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete UM, dne 14. 10. 2015, naslednji

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in nadomestnih volitev za predsednika Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru