Povabilo študentom k sodelovanju pri projektu »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (ŠIPK)«

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru in Turistično društvo Hoče sta v okviru zgoraj navedenega projektnega razpisa ŠIPK prijavila projektni predlog »Oblikovanje turističnih produktov za Botanični vrt Univerze v Mariboru«

 

Trajanje projekta: trije meseci (največ 40 ur na mesec in največ osem ur dnevno za udeležene študente)

 

Kratka vsebina:

Botanični vrtovi so del naše kulturne dediščine, sočasno pa tudi imenitno učno okolje, saj poteka spoznavanje rastlinskih vrst na prostem (pa tudi več živalskih vrst, saj najdejo v botaničnih vrtovih številne svoj življenjski prostor), kar predstavlja veliko dodano vrednost učenja. Kljub temu so botanični vrtovi, še posebej Botanični vrt Univerze v Mariboru (BV UM), glede na pestrost in imenitnost svoje ponudbe (pre)slabo obiskani. Da bi obiskanost povečali, v BV UM organizirajo številne strokovne dogodke, kot so delavnice s področja sadjarjenja, nege okrasnih rastlin ipd. To pa še ni vse: v tem lepem okolju, ku ponuja v vseh letnih časih čudovite poglede na cvetje ali na mirujočo, zasneženo naravo, ponujajo tudi dobropočutne dogodke, kot so meditacije, tečaji s področja gastronomije ali pa osebno praznovanje (npr. otroški rojstni dan).

 

Da bi privabili v BV UM tudi turiste, bodo študenti UM izdelali več turističnih produktov za BV UM tako, da bodo analizirali vse sedanje turistično relevantne produkte BV UM ter za vsakega izmed njih izdelali načrt promocije za tri poglavitne ciljne skupine. Projekt bo zato obsegal tudi analizo dosedanjega trženja in analizo primernosti ter izkoriščenosti rabe različnih medijev. Posebno poglavje v projektu bo predstavljala tudi mednarodna kritična primerjava in presoja programov primerljivih ustanov v tujini.

 

K sodelovanju vabimo:

·         5 študentk/študentov ekonomije in poslovnih ved (I. in II. in III. stopnja študija);

·         1 študentko/študenta pedagogike in andragogike) (I. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta pedagogike (II. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta biologije (I. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta agronomije (II. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta medijskih komunikacij (II. stopnja študija)

 

Sodelujoči študentke in študenti morajo biti v času izvajanja projekta vpisani v študijski program ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki (s. p.).

 

Če bo prijavljenih več študentk/študentov od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatk in kandidatov glede na osebni razgovor z njimi.

 

Prijave z oznako »Projekt ŠIPK maj 2018, turizem« ter z navedbo naslednjih podatkov:

1.      kontaktni podatk (ime in priimek, telefonska številka, e-pošta),

2.      študijska usmeritev in program ter stopnja študija, kakor tudi

3.      kratka razlaga, zakaj želite v projektu sodelovati, pošljite do vključno 20. 5. 2018 do 12h na naslov sonjasibila.lebe@um.si.

 

Podrobnejša predstavitev predlaganega projekta bo potekala v ponedeljek, 21. 5. 2017, ob 18.30 v sejni sobi v V. nadstropju na EPF (Razlagova 20).