Potek informativnih dnevov na EPF

V petek in soboto, 9. 2. ter 10. 2. 2018, so potekali informativni dnevi na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, ki ima že 59-letno tradicijo. Študijske programe in vsebine je zainteresiranim dijakom predstavila prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek. Kako na EPF pridobljeno znanje uporabiti v praksi, jim je v nagovoru predstavil mag. Božo Emeršič, magister znanosti s področja »Poslovodenje in organiziranje – MBA«, ki je hkrati tudi član Strateškega Sveta EPF. Sledila je še predstavitev utripa študentskega življenja in predstavitev dejavnosti v sklopu fakultete , ki so jo pripravili študenti za okroglo mizo, katero je modelirala prodekanica študentka Monika Strauss. Na koncu pa so študenti tutorji popeljali dijake po fakulteti ter jim pokazali še prostore fakultete .

Reportaža o dogodku.