MILANO in EXPO 2015 - 4 dni

Pozdravljeni,

le še do konca tega meseca bo možno obiskati EXPO v Milanu – svetovno razstavo, ki jo organizirajo vsakih pet let v drugi državi, pogosto tudi na drugi celini.

Čar letošnje je za nas Slovence njena bližina, zato smo se na Katedri za mednarodno ekonomijo in poslovanje (KMEP) odločili tja organizirati strokovno ekskurzijo in udeležbo študentov, ki so vpisani na usmeritve naše katedre (velja za vse stopnje študija), finančno podpreti v višini 50 EUR na udeleženca ekskurzije. Kot soorganizatorka se je pridružila še Katedra za strateški management in politiko podjetja KSMPP), ki ponuja svojim študentom enake pogoje udeležbe. Na nekaj drugih katedrah bodo pogoje preučili in se morda se bo pridružila še katera druga. 

Ekskurzija bo trajala štiri dni, od ponedeljka, 26. 10., do četrtka, 29. 10.

Razen EXPO in Milana si bomo ogledali tja- in nazaj grede še nekaj lepih italijanskih mest (Padova, Verona, Benetke – natančnejši program najdete v prilogi).

Ker je rok zelo kratek, je treba reagirati takoj in se prijaviti pri tajnici ge. Stanki Vrtin (pritličje na Razlagovi 20, tel. 02/2290 298). Ob prijavi je treba poravnati prvi obrok v višini 125 EUR (za člane omenjenih dveh kateder 100 EUR), drugi del pa je treba poravnati do 20. 11. 2015. Višina drugega obroka bo odvisna od števila udeležencev: če bo prijavljenih le 30 študentov, bo drugi obrok enak prvemu, pri 35 prijavljenih bi bil drugi obrok 109 EUR (84 za KMEP in KSMPP), ob 40 prijavljenih 95 EUR (70 za KMEP in KSMPP) in ob 45 prijavljenih 85 EU(60 za KMEP in KSMPP).

Milano je dokaj drago mesto, cene na EXPO pa vrtoglave, zato potrebujete še žepnino; sicer pa je za EXPO najboljši partner nahrbtnik, napolnjen s hrano in pijačo :) Več informacij za udeležence bomo posredovali prijavljenim pravočasno pred odhodom.

Če bi bilo premalo prijav za izvedbo ekskurzije, prejmejo študentje vplačano vsoto povrnjeno v celoti, čim bi potovanje odpovedali. 

Če bi kdo vplačal prvi del cene in se potem odločil, da le ne bi potoval, lahko zase najde zamenjavo. Izplačila že vplačanih zneskov ne bodo možna, razen če bi število prijav presegalo kapaciteto avtobusa. Prijavite lahko tudi prijateljico/prijatelja – vendar imajo v primeru velikega povpraševanja študentje EPF prednost pred zunanjimi udeleženci. Tajnica bo vodila tudi listo čakajočih za primer, da bi število prijav preseglo kapaciteto avtobusa.

Prijazno vabljeni!
KMEP in KSMPP