Izšlo je poročilo študije Entrepreneurship Support for the Unemployed in Slovenia: Rapid Policy Assessment of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes

Pri OECD je izšlo poročilo z naslovom »Entrepreneurship Support for the Unemployed in Slovenia: Rapid Policy Assessment of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes«, ki so ga pripravili prof. dr. Karin Širec in doc. dr. Barbara Bradač Hojnik iz Ekonomsko-poslovne fakultete UM ter David Halabisky iz LEED programa pri OECD. Poročilo je del niza študij OECD z naslovom "Inclusive Entrepreneurship in Europe: Rapid Policy Assesments of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes", ki je dostopno na spletni strani OECD: http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusiveentrepreneurshipineuroperapidpolicyassesmentsofinclusiveentrepreneurshippoliciesandprogrammes.htm 

Celotna študija je dostopna na spletni strani OECD:
Entrepreneurship Support for the Unemployed in Slovenia - Rapid Policy Assessment of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes (http://www.oecd.org/cfe/leed/Rapid-policy-assessment-Slovenia.pdf)