Prijava teme diplomskega projekta

Obvestilo o diplomskem projektu!

Študente pozivamo, da v skladu z 7. členom Navodil o postopku priprave in zagovora dela diplomskega seminarja/dela diplomskega projekta na študijskih programih 1. stopnje EPF najkasneje do konca maja oddajo mentorju in predstojniku usmeritve prijavni obrazec (OBRAZEC 1).

Navodila o postopku priprave in zagovora dela diplomskega seminarja/dela diplomskega projekta na študijskih programih 1. stopnje EPF in obrazec za prijavo teme najdete na povezavi:

Študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 osebe brez statusa in ne bodo imeli prijavljene teme diplomskega projekta, se jim bo zaračunal prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa v skladu s Cenikom UM.

Lep pozdrav,
Služba za študentske in študijske zadeve