Obrazci za študij

Splošni obrazci

Navodila za izdelavo pisnih del na EPF

1. stopnja "Poslovna ekonomija"

1. stopnja "Ekonomske in poslovne vede"

2. stopnja "Ekonomske in poslovne vede"

3. stopnja "Ekonomske in poslovne vede"

Znanstveni magistrski študijski program "Ekonomske in poslovne vede"

Doktorski študijski program "Ekonomske in poslovne vede"