Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnjenosti mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. 

Študent lahko menja izbirni predmet v času uradnih ur Službe za študentske in študijske zadeve osebno z izpolnjenim obrazcem Vloga za spremembo izbirnih predmetov.

Obrazci

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa.
NABOR PROGRAM NAZIV UČNE ENOTE PROSTIH MEST
IZBIRNI 3 UN Ekologija proizvodov 1
IZBIRNI 3 UN Okoljska ekonomika 0
IZBIRNI 3 UN Okoljski management 3
IZBIRNI 3 UN Tehnološki management in varstvo okolja 1
IZBIRNI 3 UN Vloga tehnologij v svetovnem razvoju 2
IZBIRNI 4 UN Analiza odločanja 1
IZBIRNI 4 UN Odločitveni modeli 1
IZBIRNI 4 UN Poslovno finančna matematika 3
IZBIRNI 4 UN Statistične poslovne raziskave 0
IZBIRNI 6 UN Poslovna etika 0
IZBIRNI 6 UN Management človeških virov 0
IZBIRNI 6 UN Management prodaje 0
IZBIRNI 6 UN Marketinške poti 0
IZBIRNI 6 UN Mednarodna ekonomika I 18
IZBIRNI 6 UN Mednarodni ekonomski odnosi 15
IZBIRNI 6 UN Mednarodna poslovna logistika 9
IZBIRNI 6 UN Management mednarodnega trženja 0
IZBIRNI 6 UN Dinamično podjetništvo 10
IZBIRNI 6 UN Razvoj ekonomske misli 19
IZBIRNI 6 UN Proizvodnja in razdelitev dohodka 19
IZBIRNI 6 UN Analiza trga in cen 25
IZBIRNI 6 UN Managerski informacijski sistemi 10
IZBIRNI 6 UN Finančni trgi 8
IZBIRNI 6 UN E-finance in e-bančništvo 10
IZBIRNI 6 UN Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 10
IZBIRNI 6 UN Vedenje odjemalcev 1
IZBIRNI 6 UN Inovacijski management 0
IZBIRNI 6 UN Javne finance I 1
IZBIRNI 6 UN Bančni management I 5
IZBIRNI 1 VS Analiza poslovnega odločanja 1
IZBIRNI 1 VS Finančna matematika 4
IZBIRNI 1 VS Management kakovosti 0
IZBIRNI 1 VS Okoljska ekonomika in okoljski management 1
IZBIRNI 1 VS Operacijske raziskave 0
IZBIRNI 1 VS Statistična analiza v poslovni ekonomiji 2
IZBIRNI 1 VS Tehnologija in podjetniško varstvo okolja 0
IZBIRNI 2 VS Denarno - finančni sistem 9
IZBIRNI 2 VS Financiranje in finančno upravljanje javnega sektorja 9
IZBIRNI 2 VS Multiprojektno poslovanje 6
IZBIRNI 2 VS Oblikovanje organizacije 0
IZBIRNI 2 VS Izvedbeni marketing 0
IZBIRNI 2 VS Izvozno trženje 13
IZBIRNI 2 VS Korporacijsko podjetništvo 2
IZBIRNI 2 VS Marketing za turizem in gostinstvo 22
IZBIRNI 2 VS Mednarodno podjetniško poslovanje 15
IZBIRNI 2 VS Načrtovanje in ustanavljanje podjetja 4
IZBIRNI 2 VS Potovanja in počitniške destinacije 8
IZBIRNI 2 VS Prodaja 13
IZBIRNI 2 VS Vodenje malega in srednje velikega podjetja 7
IZBIRNI 1 MAG Bančni management II 4
IZBIRNI 1 MAG Ekonomika gospodarske rasti 18
IZBIRNI 1 MAG Javne finance II 5
IZBIRNI 1 MAG Informacijska podpora managementa 9
IZBIRNI 1 MAG Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov 0
IZBIRNI 1 MAG Krizni finančni management 3
IZBIRNI 1 MAG Management informatike 6
IZBIRNI 1 MAG Management programov in projektov 18
IZBIRNI 1 MAG Marketing storitev 1
IZBIRNI 1 MAG Mednarodna ekonomika II 25
IZBIRNI 1 MAG Mednarodna gospodarska ureditev 13
IZBIRNI 1 MAG Mednarodni finančni management 18
IZBIRNI 1 MAG Monetarna ekonomija II 24
IZBIRNI 1 MAG Poslovna etika in organizacijska kultura 0
IZBIRNI 1 MAG Trajnostno računovodstvo ni kvote
IZBIRNI 1 MAG Raziskovanje vedenja odjemalcev 1
IZBIRNI 1 MAG Razvoj dinamičnega podjetja 17
IZBIRNI 1 MAG Snovanje in uvajanje managementskih konceptov v prakso 0
IZBIRNI 1 MAG Strateški kontroling 7
IZBIRNI 1 MAG Strateški management človeških virov 7
IZBIRNI 1 MAG Marketing v trgovini 0
IZBIRNI 1 MAG Strateško upravljanje mednarodnega trženja 18
IZBIRNI 1 MAG Tehnološke in okoljske inovacije 20
IZBIRNI 1 MAG Podjetniški proces 16
IZBIRNI 1 MAG Verodostojnost in kultura podjetja 12