Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra s podpisom nosilca prvotno izbranega izbirnega predmeta ter pisnim soglasjem nosilca novo izbranega predmeta, h kateremu se želi prepisati (brez soglasja KŠZ).

V zapisanih naborih izbirnih predmetov lahko nosilec predmeta sprejme študente, ki želijo menjati izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet.

Študenti si izbirajo izbirne predmete letnega semestra iz naslednjih naborov:

Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija«:
Izbirni predmet 1 (2. letnik)
Izbirni predmet 2 (3. letnik)

B: Univerzitetni program »Ekonomske in poslovne vede«:
Izbirni predmet 3 (2. letnik)  
Izbirni predmet 4 (2. letnik)
Izbirni predmet 6 (3. letnik) 

C: Magistrski program "Ekonomske in poslovne vede":
Izbirni predmet 1 (1. letnik)
Temeljni predmeti programa: Po sklepu Senata EPF (z dne 26. 1. 2007) študent/ka, ki je vpisan/a v magistrski študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« v času študija ne more menjati temeljnih predmetov programa, ki jih je izbral/a ob vpisu.

Obrazci