Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnjenosti mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. 

Obrazci

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa.
NABOR PROGRAM NAZIV UČNE ENOTE PROSTIH MEST
IZBIRNI 1 UN INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA 9
IZBIRNI 1 UN MARKETINŠKI MANAGEMENT IZDELKOV 0
IZBIRNI 1 UN PODJETNIŠTVO 3
IZBIRNI 1 UN PROJEKTNI MANAGEMENT 8
IZBIRNI 1 UN ZAVAROVALNIŠTVO 2
IZBIRNI 1 UN MANAGEMENT NABAVE IN OSKRBNIH VERIG 7
IZBIRNI 1 UN EKONOMSKA ANALIZA IN POLITIKA 6
IZBIRNI 1 UN CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE 14
IZBIRNI 1 UN MANAGEMENTSKI KONCEPTI 0
IZBIRNI 1 UN MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG 6
IZBIRNI 1 UN DENARNIŠTVO 0
IZBIRNI 1 UN OSNOVE POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA 9
IZBIRNI 2 UN MAKROEKONOMSKO OKOLJE EU 0
IZBIRNI 2 UN METODE USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA IN ODLOČANJA 0
IZBIRNI 2 UN PODJETNIŠKO IN DAVČNO PRAVO 0
IZBIRNI 2 UN PRAVO EU 0
IZBIRNI 2 UN VEŠČINE KOMUNICIRANJA 1
IZBIRNI 2 UN POSLOVNA NEMŠČINA I - 2TJ 2
IZBIRNI 2 UN VODENJE DRUŽINSKEGA PODJETJA 0
IZBIRNI 2 UN POSLOVNO PRAVO 1
IZBIRNI 2 UN OSNOVE MEDNARODNEGA POSLOVANJA IN TURIZMA 1
IZBIRNI 2 UN TEORIJA SISTEMOV 0
IZBIRNI 5 UN EKONOMETRIJA I. 23
IZBIRNI 5 UN FINANČNO UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ I. 5
IZBIRNI 5 UN MAKROEKONOMIJA ODPRTEGA GOSPODARSTVA 24
IZBIRNI 5 UN MANAGEMENT KAKOVOSTI 0
IZBIRNI 5 UN MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 1
IZBIRNI 5 UN MEDNARODNE POSLOVNE FINANCE 6
IZBIRNI 5 UN MEDNARODNO TRŽENJE 23
IZBIRNI 5 UN MANAGEMENT INFORMATIKE 10
IZBIRNI 5 UN ORGANIZACIJSKO VEDENJE 0
IZBIRNI 5 UN MANAGEMENT BLAGOVNIH ZNAMK 0
IZBIRNI 5 UN KORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO 1
IZBIRNI 5 UN OBVLADOVANJE TVEGANJ 5
IZBIRNI 5 UN RAZISKOVANJE MARKETINGA 0
IZBIRNI 5 UN UPRAVLJALNA EKONOMIKA 9
IZBIRNI 5 UN POSLOVNI PROCESI 11
IZBIRNI 5 UN E-REŠITVE ZA MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI 9
IZBIRNI 5 UN MULTIMEDIJA V POSLOVANJU 8
IZBIRNI 5 UN MEDNARODNI TURIZEM 5
IZB. STR. R. 1 in 2 VS KULTURA IN ETIKA PODJETJA 4
IZB. STR. R. 1 in 2 VS METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV 3
IZB. STR. R. 1 in 2 VS ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA IN UPRAVLJANJE S ČASOM 0
IZB. STR. R. 1 in 2 VS RAČUNALNIŠKI PRIPOMOČKI V POSLOVNEM OKOLJU 7
IZB. STR. R. 1 in 2 VS POSLOVNO KOMUNICIRANJE 3
IZB. STR. R. 1 in 2 VS SODOBNI DRUŽBENI POJMI IN PROCESI 20
VSE USMERITVE 2.L MAG ANALIZA MEDNARODNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 17
VSE USMERITVE 2.L MAG BORZNI TRENDI IN STRATEGIJE 13
VSE USMERITVE 2.L MAG FINANČNI MANAGEMENT ZAVAROVALNIC 0
VSE USMERITVE 2.L MAG FINANČNO UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ II 4
VSE USMERITVE 2.L MAG INVENCIJSKO-INOVACIJSKI MANAGEMENT 7
VSE USMERITVE 2.L MAG POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE 4
VSE USMERITVE 2.L MAG MARKETINŠKI INFORMACIJSKI SISTEM 0
VSE USMERITVE 2.L MAG MEDNARODNA POLITIČNA EKONOMIJA 17
VSE USMERITVE 2.L MAG MEDNARODNE STRATEŠKE IN KAPITALSKE POVEZAVE 18
VSE USMERITVE 2.L MAG MEDNARODNO PODJETNIŠTVO 8
VSE USMERITVE 2.L MAG ORGANIZACIJSKA TEORIJA 0
VSE USMERITVE 2.L MAG POSLOVNA POGAJANJA V MEDKULTURNEM OKOLJU 0
VSE USMERITVE 2.L MAG PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 4
VSE USMERITVE 2.L MAG PREVZEMI IN ZDRUŽITVE NI KVOTE
VSE USMERITVE 2.L MAG PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE 0
VSE USMERITVE 2.L MAG PROJEKTNO USMERJEN STRATEŠKI MANAGEMENT 8
VSE USMERITVE 2.L MAG RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 3
VSE USMERITVE 2.L MAG STRATEŠKI MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG 18
VSE USMERITVE 2.L MAG STRATEŠKI MARKETING 1
VSE USMERITVE 2.L MAG STRATEŠKI VIDIKI MANAGEMENTA E-POSLOVANJA 5
VSE USMERITVE 2.L MAG STRATEŠKI VIDIKI INFORMATIZACIJE POSLOVANJA 1
VSE USMERITVE 2.L MAG METODE FINANČNEGA INŽENIRINGA NI KVOTE
VSE USMERITVE 2.L MAG UPRAVLJANJE IN STRATEŠKI MANAGEMENT 14
VSE USMERITVE 2.L MAG URBANA EKONOMIKA IN POLITIKA 13
VSE USMERITVE 2.L MAG USTANOVITVENI IN RAZVOJNI MANAGEMENT 14
VSE USMERITVE 2.L MAG OBVLADOVANJE TVEGANJ V FINANČNIH INSTITUCIJAH-13/14 5