Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnjenosti mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. 

Obrazci

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa. (kopija 1)
NABOR PROGRAM NAZIV UČNE ENOTE PROSTIH MEST
IZBIRNI 3 UN Ekologija proizvodov 12
IZBIRNI 3 UN Okoljska ekonomika 0
IZBIRNI 3 UN Okoljski management 3
IZBIRNI 3 UN Tehnološki management in varstvo okolja 18
IZBIRNI 3 UN Vloga tehnologij v svetovnem razvoju 4
IZBIRNI 4 UN Analiza odločanja 1
IZBIRNI 4 UN Odločitveni modeli 6
IZBIRNI 4 UN Poslovno finančna matematika 11
IZBIRNI 4 UN Statistične poslovne raziskave 16
IZBIRNI 6 UN Poslovna etika 0
IZBIRNI 6 UN Management človeških virov 0
IZBIRNI 6 UN Management prodaje 0
IZBIRNI 6 UN Marketinške poti 0
IZBIRNI 6 UN Mednarodna ekonomika I 20
IZBIRNI 6 UN Mednarodni ekonomski odnosi 14
IZBIRNI 6 UN Mednarodna poslovna logistika 1
IZBIRNI 6 UN Management mednarodnega trženja 3
IZBIRNI 6 UN Dinamično podjetništvo 0
IZBIRNI 6 UN Razvoj ekonomske misli 20
IZBIRNI 6 UN Proizvodnja in razdelitev dohodka 18
IZBIRNI 6 UN Analiza trga in cen 25
IZBIRNI 6 UN Managerski informacijski sistemi 8
IZBIRNI 6 UN Finančni trgi 0
IZBIRNI 6 UN E-finance in e-bančništvo 9
IZBIRNI 6 UN Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 7
IZBIRNI 6 UN Vedenje odjemalcev 0
IZBIRNI 6 UN Inovacijski management 0
IZBIRNI 6 UN Javne finance I 5
IZBIRNI 6 UN Bančni management I 9
IZBIRNI 1 VS Analiza poslovnega odločanja 0
IZBIRNI 1 VS Finančna matematika 3
IZBIRNI 1 VS Management kakovosti 1
IZBIRNI 1 VS Okoljska ekonomika in okoljski management 0
IZBIRNI 1 VS Operacijske raziskave 0
IZBIRNI 1 VS Poslovna statstika II 0
IZBIRNI 1 VS Tehnologija in podjetniško varstvo okolja 10
IZBIRNI 2 VS Denarno - finančni sistem 11
IZBIRNI 2 VS Financiranje in finančno upravljanje javnega sektorja 6
IZBIRNI 2 VS Multiprojektno poslovanje 9
IZBIRNI 2 VS Oblikovanje organizacije 2
IZBIRNI 2 VS Izvedbeni marketing 4
IZBIRNI 2 VS Izvozno trženje 22
IZBIRNI 2 VS Korporacijsko podjetništvo 1
IZBIRNI 2 VS Marketing za turizem in gostinstvo 21
IZBIRNI 2 VS Mednarodno podjetniško poslovanje 2
IZBIRNI 2 VS Načrtovanje in ustanavljanje podjetja 0
IZBIRNI 2 VS Potovanja in počitniške destinacije 5
IZBIRNI 2 VS Prodaja 12
IZBIRNI 2 VS Vodenje malega in srednje velikega podjetja 10
IZBIRNI 1 MAG Bančni management II 5
IZBIRNI 1 MAG Ekonomika gospodarske rasti 20
IZBIRNI 1 MAG Javne finance II 2
IZBIRNI 1 MAG Informacijska podpora managementa 7
IZBIRNI 1 MAG Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov 0
IZBIRNI 1 MAG Krizni finančni management 0
IZBIRNI 1 MAG Management informatike 10
IZBIRNI 1 MAG Management programov in projektov 19
IZBIRNI 1 MAG Marketing storitev 0
IZBIRNI 1 MAG Mednarodna ekonomika II 25
IZBIRNI 1 MAG Mednarodna gospodarska ureditev 21
IZBIRNI 1 MAG Mednarodni finančni management 24
IZBIRNI 1 MAG Monetarna ekonomija II 25
IZBIRNI 1 MAG Poslovna etika in organizacijska kultura 1
IZBIRNI 1 MAG Trajnostno računovodstvo ni kvote
IZBIRNI 1 MAG Raziskovanje vedenja odjemalcev 0
IZBIRNI 1 MAG Razvoj dinamičnega podjetja 10
IZBIRNI 1 MAG Snovanje in uvajanje managementskih konceptov v prakso 0
IZBIRNI 1 MAG Strateški kontroling 9
IZBIRNI 1 MAG Strateški management človeških virov 0
IZBIRNI 1 MAG Marketing v trgovini 1
IZBIRNI 1 MAG Strateško upravljanje mednarodnega trženja 12
IZBIRNI 1 MAG Tehnološke in okoljske inovacije 19
IZBIRNI 1 MAG Podjetniški proces 15
IZBIRNI 1 MAG Verodostojnost in kultura podjetja 23