Navodila za izbiro izbirnih predmetov ob vpisu v višji letnik pred zimskim semestrom

Izbirni predmeti za visokošolski strokovni program 1. stopnje "Poslovna ekonomija"

2. letnik
Iz nabora Izbirni predmet strokovnega razvoja izberete en predmet. Za smeri MT, MP in TU je obvezna izbira Tuj poslovni jezik II.
Iz nabora Izbirni predmet 1 izberete 1 predmet.

3. letnik
Iz nabora  Izbirni predmet usmeritve, glede na vašo usmeritev, izberete en predmet v urniku po predmetih, glede na proste termine ob vaših obveznih smernih predmetih.
Iz nabora Izbirni predmet strokovnega razvoja izberete en predmet. Izberete lahko predmet, ki ga niste izbrali v 2.letniku.

Izbirni predmet 2 boste izbirali pred pričetkom letnega semestra.

 

Izbirni predmeti za univerzitetni program 1. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

2. letnik
Iz posameznega nabora izberete en predmet v urniku po predmetih
, glede na proste termine ob vaših obveznih smernih predmetih (Izbirni predmet 1, Izbirni predmet 2, Izbirni predmet 3, Izbirni predmet 4).

3.letnik
Iz posameznega nabora izberete en predmet v urniku po predmetih, glede na proste termine ob vaših obveznih smernih predmetih (Izbirni predmet 5). Posamezen predmet lahko izberete enkrat, ne glede na to v koliko naborih se predmet pojavlja. V kolikor bo med vašimi obveznostmi predmet, ki ste ga že izbrali ali opravljali, vas bomo razporedili na prosta mesta pri prvem naslednjem izbirnem predmetu.

OPOMBA Študent ne more izbrati obeh predmetov: Mednarodno trženje (izbirni predmet 5) in Management mednarodnega trženja (izbirni predmet 6).

Izbirni predmet 6 boste izbirali pred pričetkom letnega semestra.


Izbirni predmeti za redni študijski program 2. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

1. Letnik
Izbirni predmet 1 boste izbirali pred pričetkom letnega semestra.

2. Letnik
Iz nabora Izbirni predmet 2 izberete en predmet glede na urniku po predmetih, glede na proste termine ob vaših obveznih smernih predmetih.