Informacije o vpisu na 1. stopnjo študija

Pomembni datumi

Informativni dnevi9. in 10. februarja 2018
Prvi prijavni rok6. februarja - 30. marca 2018
Drugi prijavni rok22. avgusta - 29. avgusta 2018

Prijava za vpis eVŠIzračun točk

Tabela za pretvorbo ocen

Primeri izračunavanja točk za razvrščanje v visokošo​lske študijske programe

Visokošolska prijavno-informacijska služba v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 68/96) izračunava točke, na osnovi katerih razvršča kandidate v študijske programe.

Primer 1:

Kandidat se je prijavil v visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija na Ekonomsko poslovni fakulteti. Srednjo šolo je končal z zaključnim izpitom s štirimi predmeti (Slovenski jezik 3, Matematika 4, Zgodovina 2 in Kemija 4). V tretjem letniku srednje šole je bil zadosten, v četrtem pa dober.

V Razpisu za vpis (Objave MŠŠ, Ljubljana, 15. 1. 1999) je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi (60% točk) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40% točk). 

Izračun točk:
Vsota ocen na zaključnem izpitu je 3+4+2+4=13 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 13 točkam v stolpcu “Zaključni izpit s štirimi predmeti” ustreza 65 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 2+3=5 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 5 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 50 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Točke = 65 × 0,6 + 50 × 0,4 = 59 točk

Več primerov izračunavanja točk 


Več informacij o vpisu najdete na spletnih straneh Visokošolske prijavno-vpisne službe Univerze v Mariboru.