Člani Študentskega sveta in so sveta EPF

Prodekan za študentska vprašanja

Monika Strauss
e-mail: monika.strauss@student.um.si
Telefon: 02/22 90 260
Pisarna: Razlagova 14, tretje nadstropje (K3.14, K3.15 - desno od S3.3)

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta EPF ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 letni, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora s ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

Člani ŠS EPF v študijskem letu 2016/2017

Člani svetaČlani so sveta
1. letnik

Študijski program: BUN
Nomi Hrast
nomi.hrast@student.um.si

Študijski program: BUN
Špela Klara Mauhler
spela.mauhler@student.um.si 

Študijski program: BUN
Ajda Grabnar
ajda.grabnar@student.um.si

Študijski program: BUN
Tomaž Arih
tomaz.arih@student.um.si

Študijski program: BUN
Max Kralj Kos
max.kralj@student.um.si 
2. letnik

Študijski program: BUN
Cecilija Matul
cecilija.matul@student.um.si

Študijski program: BUN
Grega Ropič
grega.ropic@student.um.si

Študijski program: BUN
Gregor Rihratirč
gregor.rihtaric@student.um.si

3. letnik

Študijski program: BUN
Helena Cenc
helena.cenc@student.um.si

Študijski program: BUN
Nejc Fir
nejc.fir@student.um.si

Študijski program: BUN
Aleksandra Amon
asijaaleksandra.am@student.um.si

Študijski program: BUN  
Gregor Miklavčič
gregor.miklavcic@student.um.si

4. letnik, 1. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Benjamin Bine Bregant
benjaminbine.brega@student.um.si 

Študijski program: BMAG
Irirna Surladžioska
irina.surladzioska@student.um.si 

Študijski program: BMAG
Lucija Trojner
lucija.trojner@student.um.si 

Študijski program: BMAG
Anže Osterveršnik Črešnar
anze.osterversnik@student.um.si
5. letnik, 2. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Nuša Mahorič
nusa.mahoric@student.um.si

Študijski program: BMAG
Marija Smilevska
marija.smilevska@student.um.si 

Študijski program: BMAG
Luka Milič
luka.milic@student.um.si 

 

Absolventi
Študijski program: ABS
Ajda Habjanič
ajda.habjanic@student.um.si

Študijski program: ABS
Nina Krel
nina.krel@student.um.si

Študijski program: ABS
David Bohar
david.bohar@student.um.si

Študijski program: ABS
Tomaž Konajzler
tomaz.konajzler@student.um.si

Študijski program: ABS
Martin Jovanović
martin.jovanovic@student.um.si