Vabljena predavanja

Poleg strokovnjakov s pridobljenim nazivom gostujočega strokovnjaka pa v okviru pedagoškega procesa sodeluje še vrsta drugih strokovnjakov iz prakse, ki prihajajo iz različnih organizacij z namenom, da študentom predstavijo svoje delo in izkušnje, ter na ta način bogatijo pedagoški proces.

Predavatelj Organizacija Tema Pri predmetu Datum V okviru katedre
Aljaž Andrejaš Reveel Izzivi poslovanja in rasti mladega podjetja na dveh kontinentih Mednarodno podjetništvo 25.05.2017 12:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Mag. Tanja Porčnik   Merjenje svobode: od filozofije do metodologije Ekonomska premišljevalnica smeri Ekonomija 24.05.2017 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
Mag. Tina Žumer Evropska centralna banka ECB in njena vloga v evro območju Ekonomska premišljevalnica smeri Ekonomija 23.05.2017 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
Mag. Martin Kandrič Nova KBM d.d. v Sektorju upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah Krizni finančni management 09.05.2017 11:30 Katedra za gospodarsko pravo
dr. Jure Stojan ISR Ljubljana Marginalizem v razvoju ekonomske misli Razvoj ekonomske misli 20.04.2017 11:00 Katedra za politično ekonomijo
Marko Gorjak Orodjarstvo Gorjak d.o.o. Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o. Dinamično podjetništvo, Korporacijsko podjetništvo 03.04.2017 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Eva Lorenčič Evropska centralna banka v Frankfurtu SSM Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)" Bančni management I in Bančni managnent II 21.03.2017 09:30 Katedra za finance
dr. France Arhar Združenja bank Slovenije Denar in finančno posredništvo Finančni trgi 20.03.2017 10:00 Katedra za finance
Mitja Farič, mag. ekon. in posl. ved Abanka d.d. Prestrukturiranje insolventne družbe - primer iz prakse iz vidika banke upnice Krizni finančni management 08.03.2017 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
dr. Roman Berčon, Ana Predovič dr. Berčon - član Oglaševalskega razsodišča (in donedavni predsednik le tega), Ana Predovič - Slovenska oglaševalska zbornica Oglaševalski kodeks in najnovejši primeri dovoljenega in nedovoljenega oglaševanja v Sloveniji Management blagovnih znamk, Marketinško komuniciranje 19.01.2017 13:00 Katedra za marketing
mag. Krajnc Simona FRM, CFA Analiza in vrednotenje podjetij - 2 del. Finančno upravljanje in vodenje podjetij II 13.01.2017 08:45 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Dejan Kelemina Panvita, MIR d.d. Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Upravljalna ekonomika 21.12.2016 08:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Tina Cipot Lidl Slovenija Razvoj in komunikacija izdelka z navdihom: primer Lidlove Jogurteke Marketinški management izdelkov 19.12.2016 14:00 Katedra za marketing
mag. Simona Krajnc FRM, CFA Analiza in vrednotenje podjetij Finančno upravljenje in vodenje podjetij II 16.12.2016 08:45 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Dejan Kelemina Panvita, MIR d.d. Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Upravljalna ekonomika 21.12.2016 08:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
doc. dr. Jadranka Stričević Fakulteta za zdravstvene vede Maribor Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri deluvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri delu Razvoj človeških virov 14.12.2016 08:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Primož Potočnik Prva bonitetna agencija Predstavitev podatkovne aplikacije EBONITETE Podjetništvo 29.11.2016 12:15 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Maja Monrue Pisateljica in diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice Študijske usmeritve Podjetništvo (BV, BU) 22.11.2016 12:15 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Žiga Sladič ZIKAS, d.o.o. Mednarodno trženje elektro vodnikov, kablov in ostalega elektro materiala Mednarodno trženje 14.11.2016 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Mojca Krašovec Bisnode d.o.o. Uporaba aplikacije Gvin.com Obvladovanje rasti podjetja 20.10.2016 09:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Irena Komel Nova KBM d. d. Notranje in zunanje poročanje sektorja kontrolinga Nove KBM d.d. Računovodstvo posebnih vrst organizacij 18.10.2016 11:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Maribor, d.d. Nova pravila solventnosti in mednarodni standard računovodskega poročanja za zavarovalnice Računovodstvo posebnih vrst organizacij 11.10.2016 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Žiga Sladič, univ. dipl. ekon. ZIKAS d.o.o. Strateški management dobavnih verig v podjetju ZIKAS d.o.o. Strateški management dobavnih verig (BM) 12.08.2016 12:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Polona Baš Hotel City Maribor Ogled Hotela City Maribor Gostiski management 12.07.2016 16:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Maja Monrue Diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete, pisateljica Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice Dinamično podjetništvo 01.06.2016 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Gregor Rovanšek, univ. dipl. ekon. in Klemen Babič, univ. dipl. ekon. Sava, d.d., Ljubljana Managerski informacijski sistem v Savi d.d. Računovodski informacijski sistemi 19.05.2016 11:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved Vinakoper d.o.o. Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper d.o.o. Strateški management dobavnih verig (BM) 12.05.2016 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Panvita MIR d.d. Interna inovativnost na temelju tradicije v družbi Panvita MIR d.d. Korporacijsko podjetništvo 05.05.2016 12:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Lidija Belovič Beltinki d.o.o. Management človeških virov v Beltinki Management človeških virov, Strateški management 05.05.2016 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Bojan Širec Banka Raiffeisen d.d. Strateški management človeških virov v banki Raiffeisen d.d. Management človeških virov 21.04.2016 12:30 Katedra za splošni management in organizacijo
dr. Uroš Vek KBM Infond, Skupina Nove KBM Kvantitativno sproščanje in finančni trgi Ekonomska premišljevalnica 19.04.2016 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
dr. Dejan Makovšek International Transport Forum pri OECD Ekonomska upravičenost drugega tira Koper-Divača: neodvisen pogled mednarodne stroke Ekonomska premišljevalnica 19.04.2016 10:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Sergej Murgelj Svetovalno podjetje A. L. P. H. A. finance Predavanje na temo kriznega vodenja in finančnega prestrukturiranja podjetij v krizi Krizni finančni management 01.04.2016 09:00 Katedra za finance
mag. Brigita Oplotnik-Rajh Skupina Pivovarna Laško Analiza finančnega položaja podjetja in obvladovanje finančnih tveganj – primer skupine Pivovarna Laško Krizni finančni management 18.03.2016 09:00 Katedra za finance
Ana Žunjanin Atlantic grupa Kako močna blagovna znamka najde priložnost za rast tudi na zrelih lokalnih trgih? Marketinški management izdelkov 21.12.2015 14:00 Katedra za marketing
Edšidt Blaž, mag. ekon. in posl. ved Vinmar d.o.o. Mednarodno trženje vina Mednarodno trženje 14.12.2015 09:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Marjan Hribar United Nations World Tourism Organization, pridružena agencija OZN Vloga turizma v globalnem gospodarstvu Ekonomika turizma (VS), Gostinski management (VS), Mednarodni turizem (UN) in Osnove mednarodnega poslovanja in turizma (UN) 09.12.2015 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Leon Lebar SID Banka Financiranje in zavarovanje izvoznih poslov na primerih dobre prakse Mednarodni finančni instrumenti 26.11.2015 14:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Jasna Horvat Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota Razvoj zaposlenih v pokrajinski in študijski knjižnici Razvoj človeških virov 24.11.2015 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Dejan Barbutovski S-Factoring d.d. iz Skupine Sparkasse/Erste Group Financiranje obratnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti v podjetju s pomočjo odkupa terjatev/faktoringa Finančno upravljanje in vodenje II 20.11.2015 08:00 Katedra za mednarodno menjavo blaga in storitev
mag. Metka Svetec Šooš ARCONT IP D.O.O. Upravljanje človeških virov v Arcont-u Management kadrov 16.11.2015 11:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Kornelija Krašovc, univ. dipl. ekon. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Računovodstvo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Računovodstvo posebnih vrst organizacij 10.11.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Branka Atelšek, dipl. univ. ekon. Občina Maribor Računovodsko predračunavanje v občini Računovodstvo posebnih vrst organizacij 03.11.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Tomaž Lešnik Finančna uprava RS Podjetniški davki v Sloveniji Finančno upravljanje in vodenje podjetij 14.10.2015 13:00 Katedra za finance
doc. dr. Gorazd Justinek Izvršni direktor Centra za evropsko prihodnost Evropsko leto za razvoj 2015 - 14.10.2015 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Maribor, d.d. Uporaba MSRP 4 in nova pravila solventnosti za zavarovalnice Računovodstvo posebnih vrst organizacij 13.10.2015 13:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Monika Kirbiš Rojs Občina Slovenska Bistrica Problematika črpanja evropskih sredstev Javne finance II 27.05.2015 13:00 Katedra za finance
Uroš Vek, univ. dipl. ekon. KBM Infond d.o.o. - Skupina Nove KBM Razdolževanje in kvantitativno sproščanje Bančni management II 26.05.2015 10:00 Katedra za finance
Leon Leber Slovenska izvozna in razvojna banka Storitve slovenske izvozne in razvojne banke - praktični s področja kreditnega zavarovanja in zavarovanja izvoznih poslov Mednarodni ekonomski odnosi in Management mednarodnega trženja 07.05.2015 10:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Oktavijan Aram Skupina Energoplan holding d.d. Krizni finančni management v razmerah potrjene prisilne poravnave - primer skupine Energoplan d.d. Krizni finančni management 30.03.2015 11:00 Katedra za finance
mag. Brigita Oplotnik Rajh Skupina Pivovarna Laško Analiza finančnega položaja in obvladovanje finančnih tveganj - primer skupine Pivovarna Laško Krizni finančni management 23.03.2015 11:00 Katadra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Sergej Murgelj A.L.P.H.A. finance Krizno vodenje in finančno prestrukturiranje podjetij v krizi Krizni finančni management 16.03.2015 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Nataša Lorber SUN Gornja Radgona d.o.o. Izzivi svetovalca pri pripravi poslovnega načrta Podjetniško in davčno svetovanje 03.03.2015 11:00 Računovodstvo, revizija in davščine
dr. Anton Hauc   Projekti in jaz Projektni management 15.01.2015 09:45 Katedra za splošni management in organizacijo
Milena Kosi MKabinet d.o.o. Praksa ocenjevanja vrednosti podjetij Vrednotenje podjetij 13.01.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Sonja Gračanić Nova KBM Problemi in težave pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin Vrednotenje podjetij 13.01.2015 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Roman Berčon, Ana Predović Slovenska oglaševalska zbornica Slovenski oglaševalski kodeks in primeri njegove uporabe v praksi Management blagovnih znamk, Marketinški management 08.01.2015 13:00 Katedra za marketing
Gregor Zečevič Talum Trgovanje na blagovnih borzah in obvladovanje tveganj Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah (MAG), Obvladovanje tveganj (UN) 18.12.2014 08:00 Keterdra za finance
mag. Željka Kutija Skupina Impol Promocija zdravja pri delu Organizacijsko vedenje 03.12.2014 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
mag. Brigita Lazar Lunder Plan B+ Zakaj bi moral vsak študent/diplomant biti na LinkedInu   01.12.2014 10:00 Katedra za marketing
mag. Živa Veingerl Čič Coaching in talent management Razvoj človeških virov   25.11.2014 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Vesna Laissani Splošna knjižnica Ljutomer Izobraževanje in usposabljanje mladih ter njihovo zaposlovanje Management kadrov 17.11.2014 11:00 Katedra za splošni management in organizacijo
doc. dr. Aleksandra Murks Bašič Nova KBM d.d. Ekonomski insturmenti za ponotranjenje zunanjih okoljskih stroškov Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja 12.11.2014 13:30 Katedra za finance
dr. Igor Pšunder Član uprave Moja naložba d.d. Pomen in vloga pokojninskih družb v Sloveniji in tujini Osnove financ 05.06.2014 08:00 Katedra za finance
mag. Monika Kirbiš Rojs Občina Slovenska Bistrica Problematika črpanja evropskih sredstev Javne finance II 04.06.2014 13:00 Katedra za finance
Uroš Vek, univ. dipl. ekon. KBM Infond d.d. Kriteriji pri izbiri naložb Osnove financ 29.05.2014 08:00 Katedra za finance
mag. Peter Kupljen   Upravljanje tveganj v NKBM in aktualni dogodki v bančništvu   27.05.2014 10:00  
Oskar Savarin Turistična agencija Oskar Oblikovanje celostne storitve na področju turizma: inovativnost in kreativnost kot pogoj za uspeh na trgu Marketing storitev 19.05.2014 13:00 Katedra za marketing
Uroš Vek KBM Infond Razdolževanje - breme javnih financ Javne finance II 07.05.2014 13:00 Katedra za finance
Tina Žumer Evropska centralna banka ECB, njena vloga in naloge Monetarna ekonomija II 15.04.2014 11:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Mia Miše   Kako se bere I feel SLOVEnia v kitajščini? Posebnosti marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Kitajskem Marketing storitev 14.04.2014 00:00 Katedra za marketing
Ana Predovič, Roman Berčon Slovenska oglaševalska zbornica Uveljavimo strokovne standarde! Predstavitev Slovenske oglaševalske zbornice, samoregulative in oglaševalskega razsodišča   07.04.2014 11:00  
Renato Golob Pro svetovanje d.o.o. Pomen priprave predloga projekta in analize projektnih tveganj za dosego uspešnega zaključka projekta Management programov in projektov 27.03.2014 08:00 Katedra za strateški management in politiko podjetja
Maja Stepišnik EMO Orodjarna d.o.o. Vodenje notranje-podjetniških projektov Korporacijsko podjetništvo 25.03.2014 12:0 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Brigita Oplotnik - Rajh Skupina Pivovarna Laško Obvladovanje finančnih tveganj v podjetju in vodenje finančne funkcije v Skupini Laško Krizni finančni management 05.03.2014 11:00 Katedra za finance
mag. Božo Jašovič Član uprave Gorenje banke Slovenske banke in današnji gospodarski trenutek   14.01.2014 11:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Aleš Borko BPH Ilirika d.d. Pregled dogajanja, gospodarskih gibanj in aktualnih trendov v globalnem gospodarstvu Analiza mednarodnih gospodarskih gibanj 10.01.2014 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Maja Tomanič Vidovič Slovenski podjetniški sklad Financiranje rasti podjetja Obvladovanje rasti podjetja 09.01.2014 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja