Vabljena predavanja

Poleg strokovnjakov s pridobljenim nazivom gostujočega strokovnjaka pa v okviru pedagoškega procesa sodeluje še vrsta drugih strokovnjakov iz prakse, ki prihajajo iz različnih organizacij z namenom, da študentom predstavijo svoje delo in izkušnje, ter na ta način bogatijo pedagoški proces.

Predavatelj Organizacija Tema Pri predmetu Datum V okviru katedre
Mitja Perko, mag. Urad za makroekonomske analize in razvoj Primerjava plač med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji Ekonomska premišljevalnica smeri Ekonomija 06.11.2018 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Sava Prehod na MSRP 17 in solventnost zavarovalnic Računovodstvo posebnih vrst organizacij 29.10.2018 08:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Mojca Krašovec Bisnode Uporaba aplikacije Gvin.com za študente Podjetništva Obvladovanje rasti podjetja 28.10.2018 09.30 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
prof. dr. Davorin Kračun Fiskalni svet Republike Slovenije Fiskalno pravilo v Sloveniji Makroekonomija I 29.05.2018 16:00 Katedra za politično ekonomijo
Elizabeta Ilić, univ. dipl. ekon. Audit d.o.o. Praktični primer revidiranja Revidiranje 07.05.2018 12:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Tadej Krošlin Gorenje Surovina Trajnostno računovodstvo v podjetju Gorenje Surovina Trajnostno računovodstvo 12.04.2018 12:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Tina Žumer Evropska centralna Banka Denarna politika ECB, odziv na krizo in trenutni izivi Ekonomska premišljevalnica na smeri Ekonomija 27.03.2018 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
Matija Farič, mag. ekon. in posl. ved ABANKA d.d. Prestrukturiranje insolventne družbe - primer iz prakse iz vidika banke upnice Krizni finančni management 21.03.2018 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Dejan Kelemina Panvita MIR d.d. Ohranjanje konkurenčnih prednosti s projekti interne inovativnosti v družbi Panvita MIR d.d. Korporacijsko podjetništvo in Upravljalna ekonomika 11.01.2018 08:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Judita Železnik Kozmetika Afrodita Afroditina zgodba o kremi - od prve ideje do uporabniške izkušnje Marketinški management izdelkov 18.12.2017 14:00 Katedra za marketing
Kornelija Krašovc, preizkušena računovodkinja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Posebnosti računovodenja v ZZZS Računovodstvo posebnih vrst organizacij 12.12.2017 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Branka Atelšek, dipl. univ. ekon. Mestna občina Maribor Računovodsko predračunavanje v občini Računovodstvo posebnih vrst organizacij 05.12.2017 08:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Dr. Klemen Grošelj Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Zaščita blagovnih znamk Management blagovnih znamk 04.12.2017 11:00 Katedra za marketing
Avberšek Andreja Category Consulting Category management Management blagovnih znamk 27.11.2017 11:00 Katedra za marketing
Primož Potočnik Aplikacije EBONITETE.SI Predavanje gosta iz prakse ter testiranje aplikacije EBONITETE.SI Finančno upravljanje in vodenje 23.11.2017 08:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Jure Marinšek, direktor kontrolinga Nova KBM Notranje in zunanje poročanje v banki Računovodstvo posebnih vrst organizacij 07.11.2017 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ogled dokumentarnega filma »Automatic Fitness« in »Delo za en dan« Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom Management človeških virov in Strateški management človeških virov 05.11.2017 13:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Sava Določila MSRP 17 - zavarovalne pogodbe Računovodstvo posebnih vrst organizacij 17.10.2017 08:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo Strateški management človeških virov 05.10.2017 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Simona Luzar, univ. dipl. ekon. Simali d.o.o. Izkušnje s Pantheonom v računovodskem servisu Simali Računovodski informacijski sistemi 04.10.2017 12:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Aljaž Andrejaš Reveel Izzivi poslovanja in rasti mladega podjetja na dveh kontinentih Mednarodno podjetništvo 25.05.2017 12:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Mag. Tanja Porčnik   Merjenje svobode: od filozofije do metodologije Ekonomska premišljevalnica smeri Ekonomija 24.05.2017 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
Mag. Tina Žumer Evropska centralna banka ECB in njena vloga v evro območju Ekonomska premišljevalnica smeri Ekonomija 23.05.2017 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
Mag. Martin Kandrič Nova KBM d.d. v Sektorju upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah Krizni finančni management 09.05.2017 11:30 Katedra za gospodarsko pravo
dr. Jure Stojan ISR Ljubljana Marginalizem v razvoju ekonomske misli Razvoj ekonomske misli 20.04.2017 11:00 Katedra za politično ekonomijo
Marko Gorjak Orodjarstvo Gorjak d.o.o. Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o. Dinamično podjetništvo, Korporacijsko podjetništvo 03.04.2017 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Eva Lorenčič Evropska centralna banka v Frankfurtu SSM Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)" Bančni management I in Bančni managnent II 21.03.2017 09:30 Katedra za finance
dr. France Arhar Združenja bank Slovenije Denar in finančno posredništvo Finančni trgi 20.03.2017 10:00 Katedra za finance
Mitja Farič, mag. ekon. in posl. ved Abanka d.d. Prestrukturiranje insolventne družbe - primer iz prakse iz vidika banke upnice Krizni finančni management 08.03.2017 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
dr. Roman Berčon, Ana Predovič dr. Berčon - član Oglaševalskega razsodišča (in donedavni predsednik le tega), Ana Predovič - Slovenska oglaševalska zbornica Oglaševalski kodeks in najnovejši primeri dovoljenega in nedovoljenega oglaševanja v Sloveniji Management blagovnih znamk, Marketinško komuniciranje 19.01.2017 13:00 Katedra za marketing
mag. Krajnc Simona FRM, CFA Analiza in vrednotenje podjetij - 2 del. Finančno upravljanje in vodenje podjetij II 13.01.2017 08:45 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Dejan Kelemina Panvita, MIR d.d. Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Upravljalna ekonomika 21.12.2016 08:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Tina Cipot Lidl Slovenija Razvoj in komunikacija izdelka z navdihom: primer Lidlove Jogurteke Marketinški management izdelkov 19.12.2016 14:00 Katedra za marketing
mag. Simona Krajnc FRM, CFA Analiza in vrednotenje podjetij Finančno upravljenje in vodenje podjetij II 16.12.2016 08:45 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Dejan Kelemina Panvita, MIR d.d. Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Upravljalna ekonomika 21.12.2016 08:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
doc. dr. Jadranka Stričević Fakulteta za zdravstvene vede Maribor Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri deluvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri delu Razvoj človeških virov 14.12.2016 08:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Primož Potočnik Prva bonitetna agencija Predstavitev podatkovne aplikacije EBONITETE Podjetništvo 29.11.2016 12:15 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Maja Monrue Pisateljica in diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice Študijske usmeritve Podjetništvo (BV, BU) 22.11.2016 12:15 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Žiga Sladič ZIKAS, d.o.o. Mednarodno trženje elektro vodnikov, kablov in ostalega elektro materiala Mednarodno trženje 14.11.2016 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Mojca Krašovec Bisnode d.o.o. Uporaba aplikacije Gvin.com Obvladovanje rasti podjetja 20.10.2016 09:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Irena Komel Nova KBM d. d. Notranje in zunanje poročanje sektorja kontrolinga Nove KBM d.d. Računovodstvo posebnih vrst organizacij 18.10.2016 11:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Maribor, d.d. Nova pravila solventnosti in mednarodni standard računovodskega poročanja za zavarovalnice Računovodstvo posebnih vrst organizacij 11.10.2016 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Žiga Sladič, univ. dipl. ekon. ZIKAS d.o.o. Strateški management dobavnih verig v podjetju ZIKAS d.o.o. Strateški management dobavnih verig (BM) 12.08.2016 12:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Polona Baš Hotel City Maribor Ogled Hotela City Maribor Gostiski management 12.07.2016 16:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Maja Monrue Diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete, pisateljica Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice Dinamično podjetništvo 01.06.2016 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Gregor Rovanšek, univ. dipl. ekon. in Klemen Babič, univ. dipl. ekon. Sava, d.d., Ljubljana Managerski informacijski sistem v Savi d.d. Računovodski informacijski sistemi 19.05.2016 11:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved Vinakoper d.o.o. Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper d.o.o. Strateški management dobavnih verig (BM) 12.05.2016 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Panvita MIR d.d. Interna inovativnost na temelju tradicije v družbi Panvita MIR d.d. Korporacijsko podjetništvo 05.05.2016 12:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Lidija Belovič Beltinki d.o.o. Management človeških virov v Beltinki Management človeških virov, Strateški management 05.05.2016 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Bojan Širec Banka Raiffeisen d.d. Strateški management človeških virov v banki Raiffeisen d.d. Management človeških virov 21.04.2016 12:30 Katedra za splošni management in organizacijo
dr. Uroš Vek KBM Infond, Skupina Nove KBM Kvantitativno sproščanje in finančni trgi Ekonomska premišljevalnica 19.04.2016 16:00 Katedra za ekonomsko politiko
dr. Dejan Makovšek International Transport Forum pri OECD Ekonomska upravičenost drugega tira Koper-Divača: neodvisen pogled mednarodne stroke Ekonomska premišljevalnica 19.04.2016 10:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Sergej Murgelj Svetovalno podjetje A. L. P. H. A. finance Predavanje na temo kriznega vodenja in finančnega prestrukturiranja podjetij v krizi Krizni finančni management 01.04.2016 09:00 Katedra za finance
mag. Brigita Oplotnik-Rajh Skupina Pivovarna Laško Analiza finančnega položaja podjetja in obvladovanje finančnih tveganj – primer skupine Pivovarna Laško Krizni finančni management 18.03.2016 09:00 Katedra za finance
Ana Žunjanin Atlantic grupa Kako močna blagovna znamka najde priložnost za rast tudi na zrelih lokalnih trgih? Marketinški management izdelkov 21.12.2015 14:00 Katedra za marketing
Edšidt Blaž, mag. ekon. in posl. ved Vinmar d.o.o. Mednarodno trženje vina Mednarodno trženje 14.12.2015 09:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Marjan Hribar United Nations World Tourism Organization, pridružena agencija OZN Vloga turizma v globalnem gospodarstvu Ekonomika turizma (VS), Gostinski management (VS), Mednarodni turizem (UN) in Osnove mednarodnega poslovanja in turizma (UN) 09.12.2015 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
Leon Lebar SID Banka Financiranje in zavarovanje izvoznih poslov na primerih dobre prakse Mednarodni finančni instrumenti 26.11.2015 14:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Jasna Horvat Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota Razvoj zaposlenih v pokrajinski in študijski knjižnici Razvoj človeških virov 24.11.2015 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Dejan Barbutovski S-Factoring d.d. iz Skupine Sparkasse/Erste Group Financiranje obratnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti v podjetju s pomočjo odkupa terjatev/faktoringa Finančno upravljanje in vodenje II 20.11.2015 08:00 Katedra za mednarodno menjavo blaga in storitev
mag. Metka Svetec Šooš ARCONT IP D.O.O. Upravljanje človeških virov v Arcont-u Management kadrov 16.11.2015 11:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Kornelija Krašovc, univ. dipl. ekon. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Računovodstvo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Računovodstvo posebnih vrst organizacij 10.11.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Branka Atelšek, dipl. univ. ekon. Občina Maribor Računovodsko predračunavanje v občini Računovodstvo posebnih vrst organizacij 03.11.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Tomaž Lešnik Finančna uprava RS Podjetniški davki v Sloveniji Finančno upravljanje in vodenje podjetij 14.10.2015 13:00 Katedra za finance
doc. dr. Gorazd Justinek Izvršni direktor Centra za evropsko prihodnost Evropsko leto za razvoj 2015 - 14.10.2015 09:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Darja Krajnc Zavarovalnica Maribor, d.d. Uporaba MSRP 4 in nova pravila solventnosti za zavarovalnice Računovodstvo posebnih vrst organizacij 13.10.2015 13:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
mag. Monika Kirbiš Rojs Občina Slovenska Bistrica Problematika črpanja evropskih sredstev Javne finance II 27.05.2015 13:00 Katedra za finance
Uroš Vek, univ. dipl. ekon. KBM Infond d.o.o. - Skupina Nove KBM Razdolževanje in kvantitativno sproščanje Bančni management II 26.05.2015 10:00 Katedra za finance
Leon Leber Slovenska izvozna in razvojna banka Storitve slovenske izvozne in razvojne banke - praktični s področja kreditnega zavarovanja in zavarovanja izvoznih poslov Mednarodni ekonomski odnosi in Management mednarodnega trženja 07.05.2015 10:30 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Oktavijan Aram Skupina Energoplan holding d.d. Krizni finančni management v razmerah potrjene prisilne poravnave - primer skupine Energoplan d.d. Krizni finančni management 30.03.2015 11:00 Katedra za finance
mag. Brigita Oplotnik Rajh Skupina Pivovarna Laško Analiza finančnega položaja in obvladovanje finančnih tveganj - primer skupine Pivovarna Laško Krizni finančni management 23.03.2015 11:00 Katadra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Sergej Murgelj A.L.P.H.A. finance Krizno vodenje in finančno prestrukturiranje podjetij v krizi Krizni finančni management 16.03.2015 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Nataša Lorber SUN Gornja Radgona d.o.o. Izzivi svetovalca pri pripravi poslovnega načrta Podjetniško in davčno svetovanje 03.03.2015 11:00 Računovodstvo, revizija in davščine
dr. Anton Hauc   Projekti in jaz Projektni management 15.01.2015 09:45 Katedra za splošni management in organizacijo
Milena Kosi MKabinet d.o.o. Praksa ocenjevanja vrednosti podjetij Vrednotenje podjetij 13.01.2015 12:30 Katedra za računovodstvo in revizijo
Sonja Gračanić Nova KBM Problemi in težave pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin Vrednotenje podjetij 13.01.2015 09:00 Katedra za računovodstvo in revizijo
Roman Berčon, Ana Predović Slovenska oglaševalska zbornica Slovenski oglaševalski kodeks in primeri njegove uporabe v praksi Management blagovnih znamk, Marketinški management 08.01.2015 13:00 Katedra za marketing
Gregor Zečevič Talum Trgovanje na blagovnih borzah in obvladovanje tveganj Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah (MAG), Obvladovanje tveganj (UN) 18.12.2014 08:00 Keterdra za finance
mag. Željka Kutija Skupina Impol Promocija zdravja pri delu Organizacijsko vedenje 03.12.2014 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
mag. Brigita Lazar Lunder Plan B+ Zakaj bi moral vsak študent/diplomant biti na LinkedInu   01.12.2014 10:00 Katedra za marketing
mag. Živa Veingerl Čič Coaching in talent management Razvoj človeških virov   25.11.2014 10:00 Katedra za splošni management in organizacijo
Vesna Laissani Splošna knjižnica Ljutomer Izobraževanje in usposabljanje mladih ter njihovo zaposlovanje Management kadrov 17.11.2014 11:00 Katedra za splošni management in organizacijo
doc. dr. Aleksandra Murks Bašič Nova KBM d.d. Ekonomski insturmenti za ponotranjenje zunanjih okoljskih stroškov Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja 12.11.2014 13:30 Katedra za finance
dr. Igor Pšunder Član uprave Moja naložba d.d. Pomen in vloga pokojninskih družb v Sloveniji in tujini Osnove financ 05.06.2014 08:00 Katedra za finance
mag. Monika Kirbiš Rojs Občina Slovenska Bistrica Problematika črpanja evropskih sredstev Javne finance II 04.06.2014 13:00 Katedra za finance
Uroš Vek, univ. dipl. ekon. KBM Infond d.d. Kriteriji pri izbiri naložb Osnove financ 29.05.2014 08:00 Katedra za finance
mag. Peter Kupljen   Upravljanje tveganj v NKBM in aktualni dogodki v bančništvu   27.05.2014 10:00  
Oskar Savarin Turistična agencija Oskar Oblikovanje celostne storitve na področju turizma: inovativnost in kreativnost kot pogoj za uspeh na trgu Marketing storitev 19.05.2014 13:00 Katedra za marketing
Uroš Vek KBM Infond Razdolževanje - breme javnih financ Javne finance II 07.05.2014 13:00 Katedra za finance
Tina Žumer Evropska centralna banka ECB, njena vloga in naloge Monetarna ekonomija II 15.04.2014 11:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Mia Miše   Kako se bere I feel SLOVEnia v kitajščini? Posebnosti marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Kitajskem Marketing storitev 14.04.2014 00:00 Katedra za marketing
Ana Predovič, Roman Berčon Slovenska oglaševalska zbornica Uveljavimo strokovne standarde! Predstavitev Slovenske oglaševalske zbornice, samoregulative in oglaševalskega razsodišča   07.04.2014 11:00  
Renato Golob Pro svetovanje d.o.o. Pomen priprave predloga projekta in analize projektnih tveganj za dosego uspešnega zaključka projekta Management programov in projektov 27.03.2014 08:00 Katedra za strateški management in politiko podjetja
Maja Stepišnik EMO Orodjarna d.o.o. Vodenje notranje-podjetniških projektov Korporacijsko podjetništvo 25.03.2014 12:0 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
mag. Brigita Oplotnik - Rajh Skupina Pivovarna Laško Obvladovanje finančnih tveganj v podjetju in vodenje finančne funkcije v Skupini Laško Krizni finančni management 05.03.2014 11:00 Katedra za finance
mag. Božo Jašovič Član uprave Gorenje banke Slovenske banke in današnji gospodarski trenutek   14.01.2014 11:00 Katedra za ekonomsko politiko
mag. Aleš Borko BPH Ilirika d.d. Pregled dogajanja, gospodarskih gibanj in aktualnih trendov v globalnem gospodarstvu Analiza mednarodnih gospodarskih gibanj 10.01.2014 11:00 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
mag. Maja Tomanič Vidovič Slovenski podjetniški sklad Financiranje rasti podjetja Obvladovanje rasti podjetja 09.01.2014 10:00 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja