Gostujoči strokovnjaki

Strokovnjake iz podjetij lahko fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju  ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi. Strokovnjak iz prakse mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo in mora biti pripravljen sodelovati pri izvedbi dela študijskega procesa. Senat fakultete lahko na osnovi predloga podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

Gostujoči strokovnjak Položaj Podjetje Naziv velja do Sodeluje pri predmetih
mag. Tadej Krošlin   International iSurance Consortium (Munchen, Germany) 18.10.2020 Trajnostno računovodstvo
mag. Darja Krajnc izvršna direktorica Zavarovalnica Sava d.d. 18.11.2020 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Mitja Farič, mag. ekon in pos. ved specialist za prestrukturiranje podjetij Abanka d.d. 20.9.2020 Krizni finančni management
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved   Vinakoper d.o.o. 22.9.2020 Mednarodno trženje
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Vodja ključnih kupcev Panvita MIR d.d. 22.9.2020 Korporacijsko podjetništvo
mag. Martin Kandrič specialist upravljanja problematičnih naložb NKBM d.d. 21.6.2020 Krizni in finančni management
mag. Nataša Lorber   Sun Gornja Radgona d.o.o. 19.4.2020 Podjetniško in davčno svetovanje
mag. Darija Šinkovec   Finančna uprava RS 19.4.2020 Podjetniško in davčno svetovanje
mag. Rene Redžić   KBM Infond DZU - Skupina Nova KBM 19.4.2020 Borzni trendi in strategije
mag. Dimitrij Piciga direktor Diogenes d.o.o. 22.2.2020 Gostinski management
Andreja Kolar, mag. ekon. in posl. ved   Vilkograd d.o.o. 14.12.2019 Ustanovitveni in razvojni management
Jure Marinšek, univ.dipl.ekon. direktor kontrolinga NKBM, d.d. 14.12.2019 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Kornelija Krašovc, univ.dipl.ekon. vodja oddelka za finance in računovodstvo ZZZS, enota Maribor 19.10.2019 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Aleš Šoba, univ.dipl.ekon. upravljalec premoženja KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. 21.9.2019 Finančno upravljanje in vodenje II
Mag. Monika Kelenberger Potnik, univ. dipl.ekon.   Relax 21.9.2019 Smerni projekt - Finance in bančništvo
mag. Simon Krajnc   Elektro Maribor d.d. 21.9.2019 Finančno upravljanje in vodenje II
mag. Bogomil Kandus Ustanovitelj Enekom - Institut za energ. svetovanje d.o.o. 15.6.2019  
mag. Vilma Fece direktorica sektorja Gorenje d.d. 15.6.2019  
dr. Igor Hustič predsednik uprave Tovarna olja GEA 15.6.2019 Elektronske finance in elekt. bančništvo
mag. Tina Žumer   Evropska centralna banka 15.6.2019 Monetarna ekonomija II
Elizabeta Ilić, univ.dipl.ekon. direktorica Audit & CO 20.4.2019 Revidiranje
Žiga Sladič, univ.dipl.ekon. direktor ZIKAS, d.o.o. 19.1.2019 Mednarodno trženje
dr. Peter Merc prokurist Lemur Legal d.o.o. 16.2.2019 Poslovno pravo
mag. Polona Pergar Guzaj notranja revizorka 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. 19.1.2019 Notranje revidiranje
Gregor Rovanšek, univ. dipl.ekon., mag. MBA predsednik uprave Sava d.d. 17.11.2020 Računovodski informacijski sistemi
Branka Atelšek, univ.dipl.ekon. Notranja revizorka Mestna občina Maribor 17.11.2020 Računovodstvo posebnih vrst organizacij