Gostujoči strokovnjaki iz prakse

Strokovnjake iz podjetij lahko fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju  ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi. Strokovnjak iz prakse mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo in mora biti pripravljen sodelovati pri izvedbi dela študijskega procesa. Senat fakultete lahko na osnovi predloga podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

Gostujoči strokovnjak Položaj Podjetje Naziv velja do Sodeluje pri predmetih
Elizabeta Ilić, univ.dipl.ekon. direktorica Audit & CO 20.4.2019 Revidiranje
Žiga Sladič, univ.dipl.ekon. direktor ZIKAS, d.o.o. 19.1.2019 Mednarodno trženje
dr. Peter Merc prokurist Lemur Legal d.o.o. 16.2.2019 Poslovno pravo
mag. Polona Pergar Guzaj notranja revizorka 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. 19.1.2019 Notranje revidiranje
mag. Darja Krajnc pomočnica izvršilnega direktorja Sektorja računovodstvo Zavarovalnica Sava d.d. 17.11.2018 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Branka Atelšek, univ.dipl.ekon. Notranja revizorka Mestna občina Maribor 17.11.2018 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Gregor Rovanšek, univ. dipl.ekon., mag. MBA predsednik uprave Sava d.d. 17.11.2018 Računovodski informacijski sistemi
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Vodja ključnih kupcev Panvita MIR d.d. 22.9.2018 Korporacijsko podjetništvo
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved   Vinakoper d.o.o. 22.9.2018 Mednarodno trženje
dr. Jure Stojan Novinar Večer d.d. 21.4.2018 Razvoj ekonomske misli
mag. Rene Redžić Upravljalec premoženja Borzni trendi in strategije 21.4.2018 Borzni trendi in strategije
mag. Nataša Lorber Podjetniška svetovalka Sun Gornja Radgona d.o.o. 24.3.2018 Podj. in davčno svetovanje
dr. Tomaž Lešnik Višji finančni svetovalec inšpektor Generalni finančni urad 17.12.2017 Finančno upravljanje in vodenje podjetij
Dejan Barbutovski, univ. dipl. ekon., spec. Direktor A.B.S. Factoring d.o.o. 19.12.2017 Finančno upravljanje in vodenje II
Andreja Kandolf, mag. Specialist razvoja produktov NLB Vita d.d. 28.5.2017 Zavarovalništvo
Gregor Zečevič, univ. dipl. ekon. Vodja prodaje Talum d.d. 28.5.2017 Obvladovanje tveganj v finančnih institucijah
dr. Igor Hustič Predsednik uprave Tovarna olja Gea 28.5.2017 Strateški vidiki informatizacije podjetja
mag. Monika Kirbiš Rojs Vodja oddelka za gospodarstvo Občina Slovenska Bistrica 19.2.2017 Javne finance
Gregor Rovanšek, univ. dipl. ekon. Vodja kontrolinga Sava Kranj d.d. 16.10.2016 Računovodski informacijski sistemi
mag. Darja Krajnc Pomočnica izvršilnega direktorja Sektorja računovodstvo Zavarovalnica Maribor, d.d. 16.10.2016 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Branka Atelšek, univ. dipl. ekon. Vodja Urada za finance in proračun Mestna občina Maribor 16.10.2016 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
mag. Tina Žumer Senior Economist Evropska centralna banka 19.6.2016 Monetarna ekonomija II
Monika Kelenberger Potnik Članica uprave Relax d.d. 19.6.2016 Podjetniške finance I
mag. Mojca Gornjak Pooblaščenka uprave Moja naložba pokojninska družba d.d. 19.6.2016 Podjetniške finance I
Jadranka Jezeršek Turnes Ustanoviteljica Kontekst 19.6.2016 Osnove mednarodnega poslovanja in turizma
mag. Vilma Fece Direktorica sektorja varstva okolja ter varnega in zdravega dela Gorenje d.d. 19.6.2016  
mag. Bogomil Kandus Direktor Enekom d.o.o. 19.6.2016