Gostujoči strokovnjaki iz prakse

Strokovnjake iz podjetij lahko fakulteta za določen čas povabi k sodelovanju  ne glede na pogoje, ki so določeni v Merilih za izvolitve v nazive. Tako je omogočeno študentom, da se seznanijo tudi z aktualnim reševanjem poslovnih situacij in problemov v praksi. Strokovnjak iz prakse mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo in mora biti pripravljen sodelovati pri izvedbi dela študijskega procesa. Senat fakultete lahko na osnovi predloga podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

Gostujoči strokovnjak Položaj Podjetje Naziv velja do Sodeluje pri predmetih
Andreja Kolar, mag. ekon. in posl. ved   Vilkograd d.o.o. 14.12.2019 Ustanovitveni in razvojni management
Jure Marinšek, univ.dipl.ekon. direktor kontrolinga NKBM, d.d. 14.12.2019 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Kornelija Krašovc, univ.dipl.ekon. vodja oddelka za finance in računovodstvo ZZZS, enota Maribor 19.10.2019 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Aleš Šoba, univ.dipl.ekon. upravljalec premoženja KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. 21.9.2019 Finančno upravljanje in vodenje II
Mag. Monika Kelenberger Potnik, univ. dipl.ekon.   Relax 21.9.2019 Smerni projekt - Finance in bančništvo
mag. Simon Krajnc   Elektro Maribor d.d. 21.9.2019 Finančno upravljanje in vodenje II
mag. Bogomil Kandus Ustanovitelj Enekom - Institut za energ. svetovanje d.o.o. 15.6.2019  
mag. Vilma Fece direktorica sektorja Gorenje d.d. 15.6.2019  
dr. Igor Hustič predsednik uprave Tovarna olja GEA 15.6.2019 Elektronske finance in elekt. bančništvo
mag. Tina Žumer   Evropska centralna banka 15.6.2019 Monetarna ekonomija II
Elizabeta Ilić, univ.dipl.ekon. direktorica Audit & CO 20.4.2019 Revidiranje
Žiga Sladič, univ.dipl.ekon. direktor ZIKAS, d.o.o. 19.1.2019 Mednarodno trženje
dr. Peter Merc prokurist Lemur Legal d.o.o. 16.2.2019 Poslovno pravo
mag. Polona Pergar Guzaj notranja revizorka 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. 19.1.2019 Notranje revidiranje
mag. Darja Krajnc pomočnica izvršilnega direktorja Sektorja računovodstvo Zavarovalnica Sava d.d. 17.11.2018 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Branka Atelšek, univ.dipl.ekon. Notranja revizorka Mestna občina Maribor 17.11.2018 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Gregor Rovanšek, univ. dipl.ekon., mag. MBA predsednik uprave Sava d.d. 17.11.2018 Računovodski informacijski sistemi
Dejan Kelemina, mag. ekon. in posl. ved Vodja ključnih kupcev Panvita MIR d.d. 22.9.2018 Korporacijsko podjetništvo
Blaž Edšidt, mag. ekon. in posl. ved   Vinakoper d.o.o. 22.9.2018 Mednarodno trženje
dr. Jure Stojan Novinar Večer d.d. 21.4.2018 Razvoj ekonomske misli
mag. Rene Redžić Upravljalec premoženja Borzni trendi in strategije 21.4.2018 Borzni trendi in strategije
mag. Nataša Lorber Podjetniška svetovalka Sun Gornja Radgona d.o.o. 24.3.2018 Podj. in davčno svetovanje
dr. Tomaž Lešnik Višji finančni svetovalec inšpektor Generalni finančni urad 17.12.2017 Finančno upravljanje in vodenje podjetij
Dejan Barbutovski, univ. dipl. ekon., spec. Direktor A.B.S. Factoring d.o.o. 19.12.2017 Finančno upravljanje in vodenje II
mag. Irena Komel direktorica sektorja Nova KBM d.d. 24.9.2017 Računovodstvo posebnih vrst organizacij
Sonja Gračanić, univ.dipl.inž.grad. cenilka Nova KBM d.d. 17.9.2017 Vrednotenje podjetij
Milena Kosi, univ.dipl.ekon. direktorica M.Kabinet d.o.o. 17.9.2017 Vrednotenje podjetij
Kornelija Krašovc vodja oddelka ZZZS 17.9.2017 Računovodstvo posebnih vrst organizacij