Sporočilo za javnost Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015

Maribor, 05. 04. 2016 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki že 17 let omogoča temeljit vpogled v svet podjetništva. Študija ugotavlja, da se Slovenija uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem in v evropskem merilu glede deleža ljudi, ki menijo, da je začeti s podjetništvom dobra izbira kariere (53,7 %). Uspešni podjetniki so v slovenski družbi spoštovani, o čemer je prepričanih 70 % ljudi, kar uvršča Slovenijo na dokaj visoko 7. mesto v evropskem merilu. Ljudje v Sloveniji v povprečju tudi nekoliko bolje kot leto poprej zaznavajo medijsko podporo uspešnim podjetniškim zgodbam. Pri posameznikih je zaznati relativno veliko zaupanje v lastne podjetniške sposobnosti in kompetence (51,5 %), kar Slovenijo uvršča na visoko 6. mesto med evropskimi državami. Ena od značilnosti slovenskih globoko zakoreninjenih družbenih norm je mnenje, da je prav, da bi imeli vsi ljudje v državi približno enako raven življenjskega standarda. Ta značilnost slovenske družbe, nas je v letu 2015 pripeljala na sam vrh svetovne lestvice. V Sloveniji namreč skoraj 82 % odraslih meni, da bi bilo večini ljudi ljubše, če bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda. Ostajamo na repu (57. mesto od 60-ih držav) glede zaznavanja dobrih poslovnih priložnosti, ki se slednjič odrazijo v podjetniških namerah posameznika, ko je v letu 2015 le še 10 % odraslih posameznikov razmišljalo o tem, da bi v prihodnjih treh letih ustanovili podjetje. Sklenemo torej lahko, da ljudje v Sloveniji v povprečju menijo, da imajo znanje in sposobnosti za podjetništvo in se primerjalno z drugimi državami tudi manj bojijo neuspeha, a se zanj vendarle ne odločijo. Vodja raziskave prof. dr. Miroslav Rebernik ob tem izjavlja: »Eden izmed pomembnih razlogov da posamezniki ne razmišljajo o tem, da bi bili podjetniki, je tudi v tem, da jih pri tem čaka preveč ovir in slabosti. Zato seveda ne pomaga zatrjevati, kako je podjetništvo pomembno za razvoj gospodarstva ali družbe, saj je odločitev zanj osebna odločitev in posamezniki še kako pretehtajo slabosti in koristi podjetniške poti.«

Več informacij v spodnjih dokumentih.