Dogodki

Več dogodkov


Novice

,  Splošna obvestila ustvaril/-a Diana Ferjančič

Ob izidu znanstvene monografije Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je aprila 2017 pripravil raziskovalni tim Inštituta za...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a Diana Ferjančič

Na podlagi 17. točke 2. odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru-UPB11 (Ur. I. RS št. 44/2015 s sprem. in dopol. 92/2015), izdaja v.d. dekana...

,  Obvestila Mednarodne pisarne ustvaril/-a Polonca Mlakar

Spoštovani študenti, študentke, Objavljen je razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na institucijah v partnerskih državah...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a Polonca Mlakar

V skladu z določbo 14. točke 2. odst. 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB11, Uradni list RS, št. 44/2015 in 92/2015) ter zaradi...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a Diana Ferjančič

Na podlagi določil 17. tč. 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB10, Uradni list RS, št. 44/2015, uradno prečiščeno besedilo)...